ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง PLT ขายหุ้นไอพีโอ 280 ล้านหุ้น

หุ้นไอพีโอ
ภาพจาก PIXABAY

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.พีลาทัส มารีน หรือ PLT ขายหุ้นไอพีโอ (IPO) จำนวน 280 ล้านหุ้น เตรียมเดินหน้าเข้าเทรดตลาด mai  ระดมทุนขยายกองเรือ-รถบรรทุกขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางสาวรัชนี ชาติบัญชาชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PLT ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและทางรถบรรทุก เปิดเผยว่า

ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ของ PLT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวรัชนี ชาติบัญชาชัย
นางสาวรัชนี ชาติบัญชาชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด

โดย PLT ได้ยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 29.17% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

Advertisement

และเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยใช้ชื่อย่อ PLT ในกลุ่มธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและรถบรรทุก โดยมีบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PLT เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางเรือ และธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางรถ ก่อตั้งโดยกลุ่มตระกูลฉิมตะวัน เมื่อปี 2553 ปัจจุบัน บริษัทมีเรือขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำนวน 19 ลำ มีขนาดตั้งแต่ 570-900 ตัน และรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำนวน 44 คัน (รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถลากจูง และรถกึ่งพ่วง)

ทั้งนี้ ในการให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางเรือ จะใช้เส้นทางเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตครอบคลุมประเทศไทย (ฝั่งอ่าวไทย) และเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง (Near-coastal) ได้แก่ ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยในธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางเรือ คือ กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและ/หรือจำหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศไทย เช่น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ PLT มีบริษัทลูก “บริษัท เวิลด์ไวด์ ทรานสปอร์ต จำกัด” หรือ WWT เพื่อให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางเรือ

โดยทำการว่าจ้างเรือขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากบริษัทในลักษณะสัญญาเช่าเหมาเรือแบบระยะเวลา (Time Charter) เป็นเวลา 10 ปี ในการให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวแก่กลุ่มลูกค้า โดย PLT ถือหุ้น 99.99%

ส่วนการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางรถ ใช้เส้นทางในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการบริการขนส่ง โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก เป็นกลุ่มผู้ค้ามาตรา 7, สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ปั๊ม LPG), โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม และโรงงานอุตสาหกรรม

Advertisement

“หลังจากนี้ PLT เตรียมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (โรดโชว์) ผ่านระบบออนไลน์ และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ครั้งนี้ จะทำให้ PLT เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจให้เติบโตในอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น” นางสาวรัชนีกล่าว

ด้านนายวราวิช ฉิมตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PLT กล่าวถึงแผนการเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในครั้งนี้ว่า บริษัทเตรียมนำเงินที่ได้ไปใช้ลงทุนในการขยายกิจการ โดยซื้อเรือทดแทนเรือที่ถึงกำหนดปลดระวาง ขยายกองเรือบรรทุกก๊าซ LPG และก๊าซเคมีเหลว ขยายกองรถบรรทุกก๊าซ LPG พร้อมติดตั้งระบบ ERP ภายในองค์กร

นายวราวิช ฉิมตะวัน
นายวราวิช ฉิมตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

ปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกก๊าซ LPG ก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถบรรทุก และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ นับเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมาย เพื่อให้บริษัทสามารถขยายตัวพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตและผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับผลดำเนินงานปี 2562 ถึงปี 2565 บริษัท มีรายได้จากการให้บริการขนส่งรวม 707.77 ล้านบาท 637.75 ล้านบาท 665.34 ล้านบาท และ 794.16 ล้านบาท ตามลำดับ และกำไรสุทธิ 69 ล้านบาท 36.31 ล้านบาท 55.07 ล้านบาท และ 62.21 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ

“การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มโอกาสการลงทุนโครงการในอนาคตให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงในระยะยาว” นายวราวิชกล่าว

Advertisement