แสนสิริ แต่งตั้ง อภิชาติ จูตระกูล รักษาการแทน เศรษฐา ทวีสิน

อภิชาติ จูตระกูล
อภิชาติ จูตระกูล

แสนสิริ แต่งตั้ง อภิชาติ จูตระกูล นั่งตำแหน่ง รักษาการประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน เศรษฐา ทวีสิน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายเศรษฐา ทวีสิน ในระหว่างการลางานโดยไม่รับค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ปัจจุบันนายอภิชาติ จูตระกูล เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 8 ในบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วน 2.05% หรือ คิดเป็นจำนวนหุ้น 316,900,000 หุ้น

แสนสิริ อภิชาติ จูตระกูล

ขณะที่ในเว็บไซต์ บมจ.แสนสิริ ระบุว่า นายอภิชาติ จบการศึกษา ปริญญาตรี Bachelor of Science (B.S.), Finance, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา

Advertisment

มีประวัติการทำงาน ดังนี้

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปารณัท จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปภานัน จำกัด
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พิวรรธนา จำกัด
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนสิริ ไชน่า จำกัด
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จำกัด
2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชนชัย จำกัด
2546 – 2563 กรรมการ บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด
2561 – 2562 กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด
ก.พ. – มิ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ วัน จำกัด
2552 – 2560 กรรมการ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ส.ค – ต.ค. 2559 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำกัด
มี.ค. – ส.ค. 2559 กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
2549 – 2559 กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด

ในบทสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ gqthailand เมื่อปี 2560 เรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์และเปิดเผยประวัติส่วนตัวไว้ว่า “เขาเป็นลูกชายของนายโชติ จูตระกูล และนางชนาทิพย์ น้องสาวของบัญชา ล่ำซำ ดังนั้นอภิชาติจึงนับเป็นรุ่นที่สองของ ‘จูตระกูล’ ผู้บุกเบิกตลาดอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยตั้งแต่ปี 2527 ในนามของ ‘แสนสำราญ’ ซึ่งมีทั้งทุนทรัพย์และต้นทุนทางสังคมของสองตระกูลใหญ่ในเมืองไทยเป็นฐานกำลัง ผ่านไปสิบปี แสนสำราญเปลี่ยนชื่อเป็นแสนสิริในปี 2537”