สุดว้าว ธ.ก.ส. เปิดรับ“เงินฝาก Step Up”ดอกเบี้ยสูงสุด 6.20% ไม่อั้นวงเงิน

ธ.ก.ส.เปิดรับฝากออมทรัพย์พิเศษ “เงินฝาก Step Up”

ธ.ก.ส.เปิดรับฝากออมทรัพย์พิเศษ “เงินฝาก Step Up” ระยะเวลา 10 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 6.20% ต่อปี เฉลี่ย 1.50% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด เริ่ม 17 เม.ย. 15 พ.ค. 66

วันที่ 13 เมษายน 2566 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “เงินฝาก Step Up” ระยะเวลารับฝาก 10 เดือน (17 เมษายน 2566–15 กุมภาพันธ์ 2567) พร้อมรับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 6.20 ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 1.50 ต่อปี

แบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น 3 ช่วง ได้แก่

  • ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 ถึง 15 พฤศจิกายน 2566 (ระยะเวลา 7 เดือน) ร้อยละ 0.90 ต่อปี
  • ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 มกราคม 2567 (ระยะเวลา 2 เดือน) ร้อยละ 1.25 ต่อปี
  • ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 (ระยะเวลา 1 เดือน) ร้อยละ 6.20 ต่อปี

โดยกำหนดฝากเงินขั้นต่ำครั้งละ 50,000 บาท แต่ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด ทั้งนี้ ผู้ฝากที่ถอนเงินบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอน ขั้นต่ำครั้งละ 500 บาท


สำหรับลูกค้ารายเดิมที่เคยฝากเงิน “โครงการเงินฝาก Step up” (16 เดือน) ที่ครบกำหนดสามารถติดต่อสาขาเพื่อแสดงความประสงค์ขอฝากต่อโครงการเต็มจำนวน หรือฝากต่อบางส่วน หรือไม่ประสงค์ฝากต่อ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 – 15 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call center 02 555 0555