เริ่มพรุ่งนี้ 4 แบงก์ขายบอนด์ออมทรัพย์ ดอกเบี้ย 2.7% เช็กช่องทางที่นี่ !

พันธบัตรออมทรัพย์

แบงก์ตัวแทนขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจ อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 0.7% ต่อปี เดินหน้าเปิดขายบุคคลธรรมดา 15-17 พ.ค.นี้ ผ่านช่องทางจำหน่ายต่าง ๆ ของแต่ละแบงก์ เริ่ม 14 พ.ค.นี้ไปจนถึง 17 พ.ค.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรุ่งนี้ (15 พ.ค.) จะเป็นวันแรกของการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย

โดยเป็นการขายให้แก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย วงเงินรวม 25,000 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดให้จองซื้อไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

               

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ดังกล่าว เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบ ๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท

สามารถจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อผ่าน Internet Banking Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

Advertisement

ทั้งนี้ ทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ชี้แจงว่า ลำดับในการจองซื้อก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการจัดสรร ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อทุกราย ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายด้วยวิธีการสุ่ม (Random) จนครบวงเงินจำหน่าย

โดยผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผ่าน SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย และสามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเลต สบม. ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมจะเผยแพร่ที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้สำหรับรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด

ล่าสุด แบงก์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย มีการโปรโมตเพื่อเตรียมจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว ในช่องทางต่าง ๆ กันแล้ว

Advertisement

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งว่า ธนาคารจะจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ผ่านช่องทางสาขาธนาคารกรุงเทพ โมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และบัวหลวง ไอแบงกิ้ง

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbank.com/GovBond

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับเอกสารรู้ก่อนซื้อพันธบัตรได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 เว็บไซต์ www.bangkokbank.com

ธนาคารกรุงเทพ บอนด์ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย ระบุว่า จะจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขา โดยเริ่มจำหน่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการจำหน่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. (ไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566)

กรุงไทย บอนด์ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย จะจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น) สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง เวลา 15.00 ของวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หรือจนกว่าจะหมด และ/หรือตามดุลพินิจของธนาคาร

โดยการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี ได้แก่

1.จ่ายด้วย K PLUS (ต้องชำระภายใน 10 นาที ไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ) สามารถชำระได้ 30 ล้านบาทต่อวัน (ไม่เกินวงเงิน Bill Pay ปกติ)

2.จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น 11 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทิสโก้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารยูโอบี และธนาคารออมสิน วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้น ๆ (รวมถึงสามารถจ่ายด้วย K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงินการทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน Bill Payment ของลูกค้า) ค่าธรรมเนียมการโอน/ชำระเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

ส่วนเงื่อนไขการจองซื้อ จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK และการทำแบบประเมิน CRR

ขณะที่การจองซื้อผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทย บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อได้ภายในเวลาทำการของวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น.

กสิกรไทย บอนด์ออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

(รออัพเดตรายละเอียด)