ขันเงิน ไทยเทเนี่ยม ทุ่ม 650 ล้าน ซื้อหุ้น ‘เอ็ม พิคเจอร์ส’ จาก MAJOR

MAJOR MPIC ขันเงิน ไทยเทเนียม

ขันเงิน ไทยเทเนี่ยม แรปเปอร์ดัง ทุ่มเงินลงทุน 650 ล้านบาท ซื้อหุ้น “เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” สัดส่วน 92.46% จาก MAJOR ตกลงซื้อขายวันที่ 26 พ.ค.นี้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เลขานุการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป หรือ MAJOR รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นในสัญญาซื้อขายหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC) จำนวน 1,202.13 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 92.46% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดให้กับนายขันเงิน เนื้อนวล หรือขันเงิน-วงไทยเทเนี่ยม ในราคาหุ้นละ 0.54 บาท รวมมูลค่าการซื้อขาย 650 ล้านบาท โดยจะเป็นการซื้อขายด้วยวิธีการโอนหุ้นแบบมีใบหุ้น

โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้ คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

               

ปัจจุบัน MPIC เป็นธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านภาพยนตร์ โดยผ่านทางบริษัทย่อยต่าง ๆ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ และธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เพื่อจัดจำหน่ายผ่านโรงภาพยนตร์ พร้อมทั้งการขายลิขสิทธิ์ให้สื่อทางทีวีในรูปแบบของ cable TV, Free TV, Internet, IPTV, VIDEO on demand เป็นต้น

สำหรับ MPIC ช่วงไตรมาส 1/2566 มีกำไรสุทธิ 2.87 ล้านบาท ลดลง 42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

Advertisement