คริปโตผันผวนลดลง มาร์เก็ตแคปเท่าเดิมเทียบสัปดาห์ก่อน

บิตคอยน์ คริปโต
(Photo by INA FASSBENDER / AFP)

สำนักงาน ก.ล.ต.เผย มูลค่าซื้อขายสินทรีพย์ดิจิทัลตั้งแต่ 1-22 พ.ค. 66 อยู่ที่ 2.98 หมื่นล้านดอลลาร์ มาร์เก็ตแคปมูลค่าเท่าเดิมเทียบสัปดาห์ก่อนหน้า รวมบัญชีซื้อขายทำธุรกรรม 1.03 แสนบัญชี บิตคอยน์ครองแชมป์มูลค่าซื้อขายและผลตอบแทนสูงสุด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานข้อมูลภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลรายสัปดาห์ พบว่า ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกมีมูลค่าตามมาร์เก็ตแคปประมาณ 1.13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่ง Bitcoin มีสัดส่วน 46.5% ของมาร์เก็ตแคปป สำหรับมูลค่าการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 2.98 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.38% (ที่มา : coinmarketcap.com ณ วันที่ 22 พ.ค. 2566)

โดยตั้งแต่ต้นปี 2566 สินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าสินทรัพย์อื่น ๆ และให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าสินทรัพย์ประเภทเดียวกันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ได้แก่ Bitcoin ได้ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่ 61.44% ขณะเดียวกัน Ethereum ให้ผลตอบแทนน้อยรองลงมาที่ 50.15% รวมไปถึง Nasdaq 100 ที่ผลตอบแทน 27.50% และ BNB มอบผลตอบแทนที่ 26.29% ในทางกลับกันที่ KUB ให้ผลตอบแทนติดลบ -8.15%

               

ในขณะเดียวกัน สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนติดลบมากที่สุด ได้แก่ Coal ที่ให้ผลตอบแทนติดลบ -59.21% และรองลงมาคือ SET Index ที่ -8.92% (ที่มา : Bloomberg และ Coinmarketcap ณ 22 พ.ค. 2566)
โดยช่วงวันที่ 1-22 พฤษภาคม 2566 มีจำนวนบัญชีซื้อขายที่ active ผ่านศูนย์การซื้อขายฯ อยู่ที่ 1.03 แสนบัญชี คิดเป็น 66.45% ของเดียว เมษายน 2566 (1.55 แสนบัญชี) โดยส่วนใหญ่เป็นบัญชีของบุคคลธรรมดาในประเทศ

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน(1-22 พฤษภาคม 2566) มีการรายงานว่า บุคคลธรรมดาในประเทศ, นิติบุคคลต่างประเทศและนิติบุคคลในประเทศ มีการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่าการขาย ในขณะที่บุคคลธรรมดาต่างประเทศทำการขายมากว่าซื้อ

Advertisement