ธ.ก.ส. เริ่มแล้ว! สแกนหน้าทำธุรกรรมเกิน 5 หมื่น/รายการ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.66

ธนาคาร ดิจิทัล Virtual Bank มือถือ

ธ.ก.ส. แจ้งลูกค้าผู้ใช้งานแอป A-Mobile Plus เริ่มใช้การสแกนหน้าทำธุรกรรม กรณีปรับวงเงิน/โอนไปยังบัญชีบุคคลอื่น ตั้งแต่ 5 หมื่นบาทต่อรายการ หรือ เกิน 2 แสนบาทต่อวัน ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แจ้งลูกค้า เรื่องการปรับวงเงินการทำธุรกรรมไปยังบัญชีบุคคลอื่น ผ่านแอปพลิเคชั่น A-Mobile Plus ตั้งแต่วันนี้ (1 มิ.ย.) เป็นต้นไป การปรับเพิ่มวงเงินทำรายการตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ หรือโอนเงินเกิน 200,000 บาทต่อวัน และการโอนเงินไปยังบุคคลอื่น ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ หรือโอนเงินเกิน 200,000 บาทต่อวัน

การทำธุรกรรมทั้งหมดนี้ต้องยืนยันตัวตนด้วยการแสกนใบหน้า