ข้อแตกต่าง “ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย” และ “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์”

ธปท.เปิดข้อแตกต่าง “ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย” และ “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์” แนะผู้บริโภคศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อธิบายความแตกต่างระหว่าง “ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย” และ “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์”

ทั้งนี้ ถึงจะมีคำว่า “ทรัพย์” เหมือนกันแต่มีข้อดีต่างกันอย่าให้คำว่า “ทรัพย์” ทำให้สับสนควรศึกษาเงื่อนไขผลิตภัณฑ์การเงินทั้ง 2 ประเภทให้ดีก่อนตัดสินใจ

               

– ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ความคุ้มครอง : มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงิน)
สภาพคล่อง : มีเงื่อนไข ถ้ายกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนดจะได้รับเงินน้อยกว่าที่จ่ายไปแล้ว
ผลตอบแทน : เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ หากผู้เอาประกันภัยไม่ยกเลิกกรมธรรณ์ก่อนกำหนด จะได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
โดยส่วนใหญ่จะได้รับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปี

– บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ความคุ้มครอง : ไม่มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
สภาพคล่อง : ฝาก-ถอนเงินได้ตลอด
ผลตอบแทน : อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.1-2% ต่อปี

Advertisement