แบงก์แห่ทำเงินฝากพ่วงประกัน แจกดอกเบี้ยจูงใจระยะสั้น4-5%

แบงก์แห่ออกแพ็กเกจเงินฝากพิเศษ จ่ายดอกเบี้ยสูง จูงใจลูกค้าซื้อประกันพ่วงฝากเงิน “LH BANK” ชูดอกเบี้ย 5% 3 เดือน เงื่อนไขซื้อพ่วงค่ายเมืองไทยประกันชีวิต “ซีไอเอ็มบี ไทย” ฝาก 4 เดือน ดอกเบี้ย 4% พ่วงซื้อไทยประกันชีวิต-อาคเนย์ประกันชีวิต “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” มองเป็นแพ็กเกจระยะสั้น ไม่เน้นระดมเงิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงที่ดอกเบี้ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น จะเห็นบรรดาธนาคารต่าง ๆ มีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษ เพื่อระดมเงินสำหรับปล่อยสินเชื่ออย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากประจำพิเศษ หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ว่า ตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นมา ธนาคารมีการแข่งขันออกแพ็กเกจเงินฝากมากกว่า 30 โปรดักต์แล้ว อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า มีการให้ดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษประเภทเงินฝากสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตด้วย หรือเป็นเงินฝากพ่วงประกันชีวิต

4 แบงก์แข่งเงินฝากพ่วงประกัน

ปัจจุบันสำรวจพบหลายแบงก์ด้วยกัน ได้แก่ 1.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (L H Bank) เปิดรับเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน Happy saving 555 ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 5% ต่อปี มีเงื่อนไขลูกค้า (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ต้องสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Happy saving 15/6 (มีเงินปันผล) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน-30 มิถุนายน 2566 โดยจะได้รับสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน Happy saving 555 และ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 ชื่อบัญชีเท่านั้น

               

โดยมีเงื่อนไขด้วยว่าต้องเป็นการซื้อประกันของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB T) ประกาศส่งมอบความมั่งคั่งควบคู่ความคุ้มครอง ด้วยโปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ฝากเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกินทุนประกันหรือค่าเบี้ยประกันปีแรก

สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตจาก บมจ.ไทยประกันชีวิต และ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ซึ่งลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิตและชำระเบี้ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2566 และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ มีระยะเวลารับฝากเงิน ตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2566

3.ธนาคารทิสโก้ (TISCO) ร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดตัวบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน “Happy Retirement” อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันบำนาญ My Wish Retirement 99.5 ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถฝากเงินด้วยจำนวนเงินสูงสุดเท่ากับค่าเบี้ยประกันที่ชำระปีแรก ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

และ 4.ธนาคารยูโอบี (UOB) ที่มีบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต (บุคคลธรรมดา) เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 6 เดือน และ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามระยะเวลาฝาก ประกอบด้วย กรณีลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี กรณีลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน ได้รับอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

ขณะที่กรณีลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 500,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี และกรณีลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 3,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

ทั้งนี้ ต้องซื้อประกันชีวิตและชำระเบี้ยขั้นต่ำ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2566 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติไม่เกินวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 (กรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติก่อนการเปิดบัญชีเงินฝาก) นอกจากนี้ ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษประเภทจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ในช่วงวันที่ 1 เมษายน-15 กรกฎาคม 2566

กสิกรฯชี้แคมเปญเฉพาะกิจ

นายติยะชัย ชอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลิตภัณฑ์การออม ธุรกิจรายย่อย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า การออกโปรดักต์เงินฝากร่วมกับบริษัทประกันดังกล่าว เนื่องจากธนาคารมองเห็นโอกาสที่ปัจจุบันยังมีลูกค้านิยมซื้อประกันแต่ไม่ค่อยสนใจเงินฝาก ขณะเดียวกันลูกค้าบางราย ก็เน้นเงินฝากประจำ แต่ไม่ซื้อประกัน ธนาคารจึงเสนอโปรดักต์เงินฝากพ่วงไปให้ด้วย โดยใช้โปรดักต์ที่มีผลตอบแทนสูงที่สุดมาจูงใจ

“เราออกโปรดักต์นำเสนอประกันที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในตลาดตอนนี้ มา bundle เข้ากับเงินฝากประจำโดยเสนอดอกเบี้ยสูงจูงใจเช่นกัน เพื่อขยายฐานลูกค้า ทั้งเงินฝากและประกัน ซึ่งเราเห็นโอกาสตรงนี้ หลังจากนำเสนอโปรดักต์ออกไปก็พบว่าลูกค้าสนใจ ตอบรับเข้ามาเป็นอย่างดี” นายติยะชัยกล่าว

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แนวโน้มการออกแคมเปญเงินฝากดอกเบี้ยสูง บนเงื่อนไขการซื้อประกันสะสมทรัพย์ของสถาบันการเงินในช่วงนี้ มองว่าเป็นการขยายบริการทางการเงินประเภทอื่น ๆ ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้ทั้งเงินฝากและรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขยายประกัน โดยจะเห็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวเป็นทางเลือกให้กับผู้ฝากเงินมากขึ้น

ทั้งนี้ การเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากพ่วงประกันเชื่อว่าไม่ได้เป็นเพราะแบงก์ต้องการดึงเงินฝากที่วงเงินจำนวนมากแต่อย่างใด เนื่องจากแคมเปญมีเงื่อนไขระยะเวลากำหนดการฝากเงิน และกำหนดจำนวนวงเงินของโครงการไว้ ซึ่งไม่ได้เป็นแคมเปญที่เปิดต่อเนื่อง โดยธนาคารได้มีการคำนวณรายจ่ายดอกเบี้ยไว้อยู่แล้ว ขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากประจำรอขึ้นดอกเบี้ยตามกระดานและนโยบายการเงิน

“โปรดักต์นี้ ถือเป็นการกระจายการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยเสนอดอกเบี้ยจูงใจ บนเงื่อนไขที่แบงก์กำหนด ซึ่งแบงก์เองก็มีการแคปเพดานไว้ และรู้ว่าการจ่ายดอกเบี้ยที่เสนอไว้น่าจะโอเคกับรายได้ที่ได้จากบริการอื่น ๆ ที่เสนอให้ลูกค้า ในมุมลูกค้าก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้น แต่ลูกค้าก็ต้องดูว่าดอกเบี้ยที่สูงกับเงื่อนไขที่ตามมาเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่” นางสาวกาญจนากล่าว

นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต รองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บมจ.ไทยประกันชีวิต (TLI) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” เพิ่มเติมว่า เนื่องจากระยะหลังอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวขึ้นมาพอสมควร ทำให้บริษัทประกันชีวิตหลายรายเริ่มมองกลยุทธ์ระยะสั้น (short-term strategy) ดึงเงินจากลูกค้า โดยการออกแคมเปญพิเศษร่วมกับธนาคาร เนื่องจากแบงก์มีฐานลูกค้าลักษณะเดียวกันอยู่แล้ว และข้อเสนอก็ดีกว่าเงินฝากทั่วไปค่อนข้างมาก

“การขายผลิตภัณฑ์ประกันยังเป็นลักษณะอั้นวงเงิน คาดว่ามีการทำแคมเปญออกมาเป็นระยะ ๆ ขึ้นอยู่กับการลงทุนที่สามารถแมตชิ่งผลตอบแทนกับดอกเบี้ยได้ อย่างไรก็ดีเชื่อว่าทุกบริษัทประกันก็ยังกังวลเรื่องความผันผวนของตลาด เพราะวันหนึ่งขึ้นมาได้ก็ลงได้ ภาพเศรษฐกิจโลกก็ยังเปราะบางอยู่ รวมถึงสงครามรัสเซีย-ยูเครนก็ยังไม่จบ” นายนิติพงษ์กล่าว