อาคม เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี OECD 7-8 มิ.ย. ถกปม “เศรษฐกิจ-ภาษี”

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รมว.คลัง เตรียมเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี OECD 7-8 มิ.ย.นี้ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ถกเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจ-สถานการณ์ยูเครน-นวัตกรรมเศรษฐกิจ Net Zero-พลังงานในอนาคต-ภาษี

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี (Meeting of the Council at Ministerial Level 2023) ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีของ OECD มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาแนวทางร่วมกันจัดการกับความท้าทายต่อการปรับตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของสมาชิก และสร้างและรักษาความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการเป็นสมาชิก OECD โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักคือ “Securing a Resilient Future : Shared Values and Global Partnerships” โดยมีหัวข้อการประชุมแบ่งออกเป็น (1) แนวโน้มเศรษฐกิจของ OECD (2) สถานการณ์ในประเทศยูเครน (3) การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจผ่านนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อการเติบโตที่ครอบคลุม (4) นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และ (5) สถานการณ์พลังงานในอนาคต

               

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยประเทศสมาชิก OECD และองค์กรระหว่างประเทศ โดย Mr. James Cleverly รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร ในฐานะประธานการประชุมได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมในฐานะ NonMember ที่เป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมย่อยภายใต้หัวข้อเรื่องภาษีและการพัฒนา ตามคำเชิญของสหราชอาณาจักรอีกด้วย