ก.ล.ต. ยืนยัน STARK จ่อยื่นล้มละลาย ไม่กระทบบังคับใช้กฎหมาย

นายธวัชชัย พิทยโสภณ

รักษาการเลขาธิการ ก.ล.ต. ยืนยันกรณี STARK จ่อยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการ ไม่กระทบการบังคับใช้กฎหมาย รุกเดินหน้าเร่งตรวจสอบการกระทำผิด

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ได้รายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีค่าน้อยกว่าศูนย์ (ในปี 2565 ติดลบ 4,403 ล้านบาท) จนเป็นเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

โดยเบื้องต้นแจ้งว่ามีด้วยกัน 4 แนวทางที่จะดำเนินการภายในวันที่ 19 ก.ค. 2566 คือ 1.เจรจากับเจ้าหนี้ 2.ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน 3.หานักลงทุนรายใหม่เข้ามาเพิ่มทุน และ 4.ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อดำเนินการฟื้นฟูกิจการเพื่อปรับโครงสร้างทุนและโครงสร้างหนี้

นายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ติดตามกรณี STARK อยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีพัฒนาการอะไรเกิดขึ้น จำเป็นจะต้องเปิดข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้หาก STARK มีการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อดำเนินการฟื้นฟูกิจการนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. เพราะการดำเนินการแยกออกจากกันชัดเจน


“ระหว่างนี้ยืนยันว่าหน้าที่ของ ก.ล.ต.คือ เร่งตรวจสอบการกระทำผิดกรณี STARK เพื่อบังคับใช้กฎหมาย แต่อาจจะลงรายละเอียดไม่ได้” นายธวัชชัยกล่าว