วิษณุ เทพเจริญ ประธาน NUSA ลาออกจากทุกตำแหน่งในบอร์ด “เด็มโก้”

วิษณุ เทพเจริญ
ภาพมติชน : วิษณุ เทพเจริญ

NUSA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “วิษณุ เทพเจริญ” ประธานบริษัท พร้อม “สมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์” กรรมการ ลาออกจากทุกตำแหน่งในบอร์ด “เด็มโก้” เหตุ “ภารกิจมาก” มีผลตั้งแต่ 4 ส.ค. 66

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NUSA และนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการ NUSA ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการในบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีภารกิจมาก

โดยนายวิษณุลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งบริษัทเสนอแต่งตั้งนายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ขณะที่นายสมพิจิตรลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

               

โดยบริษัทเสนอแต่งตั้ง ดร.ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป