แบงก์กรุงเทพ ออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์กว่า 4.5 หมื่นล้านบาทในฮ่องกง

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ฮ่องกง 2 รุ่น รวมกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) ภายใต้โครงการ US$7,000,000,000 Global Medium Term Note Program ของธนาคาร จำนวน 2 รุ่น รวม 1,250,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (45,269,125,000 บาท)

ได้แก่ (1) รุ่นอายุ 5 ปี มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (18,112,000,000 บาท) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.300 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

               

และ (2) รุ่นอายุ 10 ปี มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 750,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (27,157,125,000 บาท) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.500 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน