ณวัฒน์ อิสรไกรศีล แจ้งบอร์ด MGI มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.20 บาทต่อหุ้น

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ด MGI มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.20 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ม.ค. 67 กำหนดจ่าย 23 ม.ค. 67

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลดำเนินงานงวดวันที่ 1 ม.ค. 2566-วันที่ 30 ก.ย. 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น เป็นเงินสด ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น


ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 ม.ค. 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 8 ม.ค. 2567 และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 ม.ค. 2567