ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 83 วัน 145,561 มูลหนี้รวม 10,476 ล้าน

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ
สุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ปลัดมหาดไทยเผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 83 วัน ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 145,561 ราย มูลหนี้รวม 10,476 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 16,123 ราย มูลหนี้ลดลง 741 ล้านบาท ย้ำเหลือเวลาอีก 8 วัน ก่อนปิดรับลงทะเบียนวันสุดท้าย 29 ก.พ.นี้

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ วันที่ 83 โดยเมื่อเวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รายงานว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 145,561 ราย มูลหนี้รวม 10,476 ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 121,149 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 24,412 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 116,571 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,193 ราย เจ้าหนี้ 8,432 ราย มูลหนี้ 933.360 ล้านบาท

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,874 ราย เจ้าหนี้ 5,566 ราย มูลหนี้ 402.583 ล้านบาท

3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,384 ราย เจ้าหนี้ 4,382 ราย มูลหนี้ 355.654 ล้านบาท

4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 5,047 ราย เจ้าหนี้ 4,174 ราย มูลหนี้ 441.150 ล้านบาท

5. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 4,004 ราย เจ้าหนี้ 2,934 ราย มูลหนี้ 372.349 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 241 ราย เจ้าหนี้ 242 ราย มูลหนี้ 14.795 ล้านบาท

2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 344 ราย เจ้าหนี้ 264 ราย มูลหนี้ 23.883 ล้านบาท

3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 389 ราย เจ้าหนี้ 303 ราย มูลหนี้ 15.308 ล้านบาท

4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 464 ราย เจ้าหนี้ 345 ราย มูลหนี้ 20.509 ล้านบาท

5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 468 ราย เจ้าหนี้ 379 ราย มูลหนี้ 26.552 ล้านบาท

ขณะที่ข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 25,803 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 16,123 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 2,352.821 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1,611.773 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 741.047 ล้านบาท และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,287 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 435 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 277.915 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 45.334 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 232.580 ล้านบาท

“สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่แล้ว 283 คดี ใน 37 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เห็นความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเปรียบเสมือนทาสยุคใหม่ เพราะต้องเผชิญกับการเก็บดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด มีการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรง ข่มขู่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรากฏเป็นข่าวที่น่าสลดหดหู่ เพราะมีลูกหนี้นอกระบบที่เป็นหนี้เพียง 400 บาท แต่ก็ถูกยิงจนเสียชีวิต รัฐบาลจึงยกระดับให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นวาระแห่งชาติ และมีนโยบายแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ทางด้าน กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ รวมถึงสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร บูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันในการดำเนินการนำเจ้าหนี้-ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง

โดยการลงทะเบียนหนี้นอกระบบที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสื่อมวลชนที่ให้ความสำคัญและได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของเรื่องนี้มาโดยตลอด ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบ ซึ่งการที่พี่น้องประชาชนจะมาลงทะเบียนนั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจ เพราะปัญหาหนี้นอกระบบไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้ง 100% แต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและการตกลงกันทั้งสองฝ่าย เช่น การยืมแบบฉันมิตร ญาติพี่น้อง แบบครอบครัว

“แม้การลงทะเบียนจะเปิดให้บริการถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ แต่การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเราไม่ได้ทำเพียงถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 แต่เราจะปิดรับลงทะเบียนเพื่อนำผู้ที่ลงทะเบียนไปเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงให้การส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ โดยมีเป้าหมายจะทำให้ครบ 100% ของผู้ที่มาลงทะเบียน” นายสุทธิพงษ์กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับผู้มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบ เราสามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คือผู้ที่ปล่อยเงินกู้แบบมืออาชีพ ทำให้ลูกหนี้ไม่ทราบชื่อหรือไม่มีข้อมูลของเจ้าหนี้ มีการปล่อยเงินกู้ตามตลาดหรือสถานที่สาธารณะ โดยแบ่งการดูแลตามพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้ส่งข้อมูลรายชื่อเจ้าหนี้นอกระบบแล้วกว่า 50,000 ราย ให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสืบสวนขยายผลหาแหล่งข้อมูลเพื่อนำเจ้าหนี้นอกระบบมาดำเนินคดี โดยเฉพาะกรณีที่ผู้มาลงทะเบียนได้ระบุถึงพฤติการณ์ที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย ที่มีลักษณะการทวงหนี้ที่มีความรุนแรง อาทิ การทำลายข้าวของลูกหนี้ การทำร้ายร่างกายหรือจิตใจจนถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนของ

กลุ่มที่ 2 คือข้อมูลเจ้าหนี้นอกระบบที่ครบและสามารถติดต่อได้ ซึ่งเราได้ดำเนินการเชิญมาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนั่งโต๊ะเจรจาร่วมกัน มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่พนักงานจากสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อมาให้ความช่วยเหลือในทุกรูปแบบ ในส่วนของการไกล่เกลี่ยที่ไม่สำเร็จ อันเนื่องจากเจ้าหนี้นอกระบบไม่ตกลงยินยอม เราดำเนินการตามแนวทางกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำและกำชับกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ครบ 100% ในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ก็ให้ดำเนินคดีเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่แล้ว

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกอำเภอทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผ่านศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้แบบเบ็ดเสร็จแบบ “One Stop Service” รวมถึงการนำเจ้าลูกหนี้นอกระบบมาเข้าสู่ในระบบอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” นอกจากไกล่เกลี่ย ให้คำปรึกษาด้านการเงินแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาอาชีพทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งที่เป็นหนี้และไม่เป็นหนี้ ซึ่งในระยะสั้นมีการจัดหาแหล่งเงินทุนเงินกู้ในระบบ แนวทางการเพิ่มรายได้ ส่งเสริมให้ลดรายจ่าย รวมถึงการพึ่งพาตนเอง เพื่อทำให้อาชีพมีความมั่นคงและมีรายได้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงในระยะยาวตามแนวทางที่รัฐบาลดำเนินการในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การส่งออกสินค้าทางการเกษตร

ในส่วนนโยบายภาครัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชน ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงมหาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการช่วยทำให้พี่น้องประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งในเรื่องการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาส ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบครั้งล่าสุดที่ได้มีการหารือในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่าย โดยมีดอกเบี้ยต่ำ พิจารณาและประเมินจากความรับผิดชอบในการชำระหนี้ ซึ่งก็จะเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชน เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาเกิดหนี้เสียต่ำ ไม่ถึงร้อยละ 10 และแสดงให้เห็นว่าแหล่งเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญ

ขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก 8 วันที่พี่น้องประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ อย่างไรก็ตามภาครัฐมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนที่เป็นหนี้นอกระบบ ได้มาลงทะเบียนให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง On-site ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง (ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัด และตลาดนัดแก้หนี้อำเภอ หรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง