กยศ. ชี้แจง เจ้ากรมพระธรรมนูญ ยันเก็บดอกเบี้ย 1% คิดเบี้ยปรับ 0.5%

กยศ

กยศ. เข้าพบเจ้ากรมพระธรรมนูญ ชี้แจงกรณีอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับของผู้กู้ยืมต้องเสียดอกเบี้ยในอัตรา 18% เผยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ยันเก็บดอกเบี้ย 1% คิดเบี้ยปรับ 0.5%

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมเข้าพบพลเอก พิสิษฐ์ นพเมือง เจ้ากรมพระธรรมนูญ และพลตรี นิติน ออรุ่งโรจน์ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 67 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีข่าวในการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินเงินกู้แก่บุคลากรภาครัฐ มีกำลังพลจำนวนหนึ่งมีหนี้ กยศ.ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตรา 18%

นายชัยณรงค์กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวในการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินเงินกู้แก่บุคลากรภาครัฐ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่ามีกำลังพลจำนวนหนึ่งมีหนี้สินค้างมาจาก กยศ. ตั้งแต่ก่อนเข้ามารับข้าราชการซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ที่ต้องเสียดอกเบี้ย 18%

จึงขอให้รัฐบาลใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือ 0.5% ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับใหม่ให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดนั้น กองทุนขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากปัจจุบันกองทุนฯคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% และอัตราเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ 0.5% ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

“กองทุนยังพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้กู้ยืมทุกราย โดยได้เปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฯเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน ให้ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นตามสัญญาให้ส่วนลดเบี้ยปรับ 100% และปลดภาระผู้ค้ำประกันหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนมาทุกบาทจะเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป” ผู้จัดการกองทุนกล่าว