รู้หรือไม่ “เงินปันผล” ที่ผู้ถือหุ้นไม่มารับคืน มีมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท

จ่ายปันผล

รู้หรือไม่ “เงินปันผล” ที่ผู้ถือหุ้นไม่มารับคืน มีมูลค่ากว่า 700 ล้าน อยู่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เปิดสาเหตุทำไมถึงไม่มารับคืน?

วันที่ 20 เมษายน 2567 ดร.กิรติพงศ์ แนวมาลี หัวหน้าโครงการกิโยตินกฎระเบียบตลาดทุน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า โครงการกิโยตินกฎระเบียบตลาดทุน ได้มีการศึกษามาแล้วเป็นเวลา 1 ปี มีวัตถุประสงค์คือทบทวนกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนทั้งระบบ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการทบทวนครั้งใหญ่ โดยจะไม่ใช่แค่ศึกษาเพื่อต้นทุนที่ประหยัดได้เท่านั้น แต่จะเพิ่มเติมกฎหมายใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยมีมาก่อนแต่มีความจำเป็น

หนึ่งในกรณีศึกษา คือ ปัญหาเรื่องการขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการเงินปันผลคงค้างของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) พบว่าในปัจจุบัน TSD และบริษัทจดทะเบียนจะมีภาระในการดูแลเงินปันผลที่ไม่มีผู้ถือหุ้นมารับคืน สะสมนับตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่ากว่า 700 ล้านบาท

ซึ่งเงินปันผลคงค้างเหล่านี้นอกจากกลายเป็นภาระกับหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ยังก่อให้เกิดต้นทุนเสียโอกาสในระบบเศรษฐกิจ เพราะเงินเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้

ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบที่ชัดเจนว่าจะบริหารเงินปันผลเหล่านี้อย่างไร เพราะฉะนั้นได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ ออกกฎเกณฑ์เรื่องการบริหารจัดการเงินปันผลคงค้าง โดยอาจมีการกำหนดนิยามเงินปันผลและขอบเขต

Advertisment

เบื้องต้นได้กำหนดหากไม่มีการมาขอเงินคืนภายใน 5 ปี เงินปันผลคงค้างเหล่านี้จะทรานเฟอร์ไปอยู่ในการดูแลของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เพื่อบริหารและเอากลับมาพัฒนาตลาดทุนไทยในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามผู้เป็นเจ้าของเงินเหล่านี้ยังมีสิทธิที่จะขอเรียกร้องเงินคืนได้ เพราะถือเป็นกรรมสิทธิ์ แต่อาจจะต้องมีการหักค่าธรรมเนียมในการดูแลตรงส่วนนี้

นอกจากนี้เสนอให้ ก.ล.ต. ยกเลิกการจ่ายเงินปันผลในรูปของเช็คกระดาษ โดยหันมาใช้เป็นบริการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในอนาคตได้

“ที่ผ่านมาพอจ่ายเป็นเช็คกระดาษ ส่งไปที่บ้าน บางคนเปลี่ยนที่อยู่ และไม่ได้แจ้ง รวมทั้งเจ้าของเงินเสียชีวิตไปแล้ว และลูกหลานไม่รู้ว่ามีเงินปันผลค้างอยู่” ดร.กิรติพงศ์ กล่าว

ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานว่า ตามที่มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเจ้าหน้าที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป โดยหลอกลวงเรื่องการคืนภาษีเงินปันผล รวมถึงมีการชักชวนให้ร่วมลงทุนด้วยนั้น

Advertisment

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ TSD ไม่มีการให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อหรือส่ง SMS แนบ Link เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการคืนภาษีเงินปันผลในทุกกรณี จึงขอเตือนผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และไม่ควรหลงเชื่อให้ข้อมูลใด ๆ

โดยขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นการหลอกลวงโดยมิจฉาชีพ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999 หรือ email: [email protected]