ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (20 เม.ย.) ดีเซลขึ้น 50 สต. ตามมติ กบน. เริ่มเที่ยงคืนนี้

ราคาน้ำมัน น้ำมันขึ้นราคา ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

ปั๊มน้ำมันแจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ ตามมติที่ประชุม กบน. ให้รักษาระดับราคาน้ำมันดีเซล มีผลตั้งแต่เที่ยงคืนนี้ (20 เม.ย. 2567) 

วันที่ 19 เมษายน 2567 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซล เพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร สำหรับกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ คงเดิม มีผล 20 เม.ย. 2567 เวลา 00.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 48.24 บาท
 • GSH95 = 40.35 บาท
 • E20 = 38.24 บาท
 • GSH91 = 38.88 บาท
 • E85 = 37.99 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 48.04 บาท
 • HSD-B7 = 30.94 บาท
 • HSD-B10 = 30.94 บาท
 • HSD-B20 = 30.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 42.94 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

Advertisment

บางจากปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร สำหรับกลุ่มแก๊สโซฮอล์คงเดิม

 • GSH95S EVO 40.35 บาท
 • GSH91S EVO 38.88 บาท
 • GSH E20S EVO 38.24 บาท
 • GSH E85S EVO 37.99 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 49.44 บาท
 • Hi Diesel B20S 30.94 บาท
 • Hi Diesel S 30.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 30.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 45.14 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

การปรับราคาน้ำมันดีเซลในครั้งนี้ นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสิ้นสุดมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 1 บาทของกระทรวงการคลัง และเพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติให้รักษาระดับราคาน้ำมันดีเซล

Advertisment

โดยจะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตรไปพลางก่อน และอาจจำเป็นต้องทยอยปรับขึ้นราคาเป็นแบบขั้นบันได เนื่องจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้มีการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จนทำให้ปัจจุบันสถานะกองทุนติดลบไปแล้วกว่า 103,000 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 56,407 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 47,213 ล้านบาท

ปัจจุบันมีการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 4.77 บาทต่อลิตร หรือคิดเป็นเงินประมาณกว่า 8,000 ล้านบาทต่อเดือน หากไม่มีการชดเชย ราคาน้ำมันดีเซลที่แท้จริงจะอยู่ที่ประมาณ 36 บาทต่อลิตร และหากปล่อยให้มีการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลในระดับเดิมต่อไปเรื่อย ๆ จะทำให้กองทุนติดหนี้เพิ่มมากขึ้น อาจจะกระทบกับวินัยการเงินและระดับความน่าเชื่อถือของกองทุนได้