กำไร Q1/67 บริษัทตลาดหุ้นไทย 2.64 แสนล้าน โต 1.7% ท่องเที่ยวหนุน

ตลาดหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานกำไรสุทธิ ไตรมาส 1/2567 บริษัทในตลาดหุ้นไทย 2.64 แสนล้าน เติบโต 1.7% ท่องเที่ยวหนุน กวาดยอดขายรวม 4.39 ล้านล้านบาท

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า

บริษัทจดทะเบียน (บจ.) จำนวน 816 บริษัท คิดเป็น 98.31% จากทั้งหมด 830 บริษัท (รวม SET และ mai ที่มีกำหนดส่งงบการเงิน ณ สิ้นงวด 31 มีนาคม 2567 และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) นำส่งผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 646 บริษัท คิดเป็น 79.17% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 เทียบกับไตรมาส 1/2566 บจ. ใน SET มียอดขาย 4,398,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% ต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้น 3.1% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น 6.8%

Advertisment

ส่งผลให้ บจ. มีกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) อยู่ที่ 466,858 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.2% และมีกำไรสุทธิ 264,805 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7%

“ภาพรวมผลประกอบการดีขึ้นจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ธุรกิจการบริการและที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีกำไรดีขึ้น เช่น ธุรกิจโรงแรม การบิน พื้นที่เช่า ค้าปลีก และโทรคมนาคม ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งให้ผลประกอบการของธุรกิจการเงินเติบโต แต่อาจกดดันต้นทุนทางการเงินต่อธุรกิจอื่น ๆ” นายแมนพงศ์กล่าว

สำหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ 31 มีนาคม 2567 บจ. ไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E ratio (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) คงที่อยู่ที่ระดับ 1.52 เท่า

ด้านผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไตรมาส 1/2567 เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2565 มียอดขายรวม 54,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.2% ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 6.7% และ 6.4% ตามลำดับ ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 5,259 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 4,607 ล้านบาท

Advertisment