ครม.ไฟเขียว ธอส.เดินหน้าโครงการบ้านล้านหลัง ดีเดย์จองสิทธิ์ ธ.ค. นี้

ครม.ไฟเขียว ธอส.เดินหน้าโครงการบ้านล้านหลัง ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 3% นาน 5 ปี ผ่อน 3,800 บาทต่อเดือน เริ่มเปิดจองสิทธิ์ เดือน ธ.ค. นี้

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) โดยให้ ธอส.สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยในเงื่อนไขผ่อนปรนสำหรับลูกค้ารายย่อย ภายใต้วงเงินโครงการ 50,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้คนวัยทำงานหรือกำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กรณีที่กลุ่มลูกค้ามีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อคนต่อเดือน กรอบวงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท โดยกำหนดให้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ในช่วง 5 ปีแรก ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีสวัสดิการ MRR-1% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR-0.75% กรณีที่ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี) และกรณีที่กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีแรก เริ่มต้นเพียง 3,800 บาท

2.กรณีที่กลุ่มลูกค้ามีรายได้เกิน 25,000 ต่อคนต่อเดือน กรอบวงเงินสินเชื่อ 30,000 ล้านบาท โดยกำหนดให้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ในช่วง 3 ปีแรก ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีสวัสดิการ MRR-1% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR-0.50% กรณีที่ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก อัตราดอกเบี้ย MRR ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ และกรณีที่กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรก เริ่มต้นเพียง 3,800 บาท

นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ธนาคารได้กำหนดคิกออฟโครงการภายในเดือน ธ.ค. 2561 โดยจะเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์สินเชื่อเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือจองสิทธิ์สินเชื่อเพื่อเลือกซื้อทรัพย์ที่พร้อมเข้าอยู่อาศัยในไตรมาส 2 ของปี 2562 จำนวน 30,000 หน่วย ซึ่งแบ่งเป็นทรัพย์ในกรุงเทพฯ 14,000 หน่วย และทรัพย์ในภูมิภาค 16,000 หน่วย ประกอบด้วย ทรัพย์มือหนึ่งจากผู้ประกอบการและการเคหะแห่งชาติ จำนวนกว่า 27,000 หน่วย ทรัพย์มือสองของ ธอส. สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(BAM) และ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด(SAM) รวมกว่า 3.000 หน่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนนำรหัสของรายการทรัพย์ที่เลือกในเว็บไซต์ ไปแสดงพร้อมด้วยบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อลงทะเบียนการจองในงาน “Kick Off โครงการบ้านล้านหลัง” โดยให้สิทธิ์การจอง 1 คน ต่อทรัพย์ 1 รายการ และหลังจากที่จองสำเร็จจะได้รับข้อความ SMS แจ้ง หรือเอกสารยืนยันจากธนาคาร เพื่อนำไปยืนยันสิทธิ์การยื่นพิจารณาสินเชื่อ ณ ที่ทำการสาขาของ ธอส. ทั่วประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท

สำหรับงานคิกออฟโครงการบ้านล้านหลัง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะจัดขึ้น ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9 ส่วนในภูมิภาคจะจัดขึ้น ณ ที่ทำการสาขาที่ธนาคารกำหนด ซึ่งภายในงานนอกจากจะเปิดให้ผู้ที่สนใจจองที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบ้านแล้ว ยังมีการจัดแสดงข้อมูลของที่อยู่อาศัยที่เข้าร่วมโครงการ และยังมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อบ้านของ ธอส. ที่พร้อมให้บริการหรือคำแนะนำแก่ประชาชนที่สนใจอีกด้วย

ทั้งนี้ ธอส.จะแจ้งกำหนดการยื่นคำขอกู้เฟสแรกอีกครั้ง โดยกำหนดทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค.2562 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด