สรรพากรติดดาบรีดภาษี! ใครฝาก/รับโอนเงิน “ถี่” มีหนาว กม.ภาษีอีเพย์เมนต์ประกาศราชกิจจาฯแล้ว มีผล 21 มี.ค.62 เป็นต้นไป

สรรพากรติดดาบรีดภาษี! ใครฝาก/รับโอนเงิน “ถี่” มีหนาว กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลตั้งแต่ 21 มี.ค.62 เป็นต้นไป ชี้แบงก์ต้องรายงาน “ธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ” ฝ่าฝืนไม่รายงานเจอปรับ 1 แสนบาท บวกเพิ่มอีกวันละ 1 หมื่นบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้ (20 มี.ค.2562) หรือกฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.2562 เป็นต้นไป ซึ่งเหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ที่ได้กำหนดให้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการดำเนินการของภาครัฐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งรวมถึงการรับชำระภาษี

นอกจากนี้ ประเด็นที่สำคัญยังมีการกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีมันนี่) มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร โดยธุรกรรมลักษณะเฉพาะ คือ 1) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป 2) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

ทั้งนี้ หากผู้มีหน้าที่รายงานไม่ปฏิบัติตาม อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจลงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และ ปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

และปรับปรุงอัตราโทษสำหรับกรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คลิกดูประกาศฉบับเต็มที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/034/T_0023.PDF

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ