ศาลล้มละลายกลางเพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด “คดีนิรมล อัศวมณี” ยื่นฟ้อง IFEC

IFEC เผยศาลล้มละลายกลางเพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีนิรมล อัศวมณี ยื่นฟ้อง ส่วนคดีล้มละลายกลาง ที่บลจ.แอสเซท พลัส ยื่นฟ้อง ศาลล้มละลายกลางสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบชั่วคราวแล้ว

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกดั (มหาชน) หรือ IFEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่นางนิรมล อัศวมณี (โจทก์) ได้ยื่นฟ้อง บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำเลย) เป็นคดีล้มละลาย ต่อศาลล้มละลายกลาง ความล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 5231/2562 ขอให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งใหพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่ปรากฎว่าเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม2562 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด, หนังสือแจ้งคำพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกระบวนพิจารณาคดีในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 กับให้งดการพิจารณาคดีไว้ และจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพราะเหตุว่าในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นวันเดียวกันกับที่ศาลล้มละลายกลาง ในคดีฟื้นฟูกิจการ ได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษโดยศาลอุทธรณ์ยกคำสั่งของศาลล้มละลายกลางให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ตั้งแต่ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องสอดของผู้ร้องสอดทั้งยี่สิบและยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเสีย และให้ศาลล้มละลายกลางดำนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องและมีคำสั่งใหม่

ดังนั้นจำเลยจึงได้รับการคุ้มครองจากสภาวะพักการชำระหนี้โดยห้ามมิให้ฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลายในกรณีที่มีการฟ้องคดีไว้ก่อน ให้งดการพิจารณาไว้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/12 (4) แม้จำเลยไม่ได้แถลงข้อเท็จริงดังกล่าวต่อศาล แต่การที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีนี้ ถือเป็นกระบวนพิจารณาที่มิได้ปฎิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการพิจารณาคดี

สำหรับคดีล้มละลายกลาง (คดีหมายเลขดำที่ ล. 3237/2562) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด(โจทก์) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีนี้จากสารบบความชั่วคราวแล้ว หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมประการใด บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ