ตรวจสอบสถานะ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ข้อความแบบไหนได้รับเงินเยียวยา

มาตรการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน จากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เป็น ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ แต่ยังไม่รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท จากกระทรวงการคลัง สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน”

• เลือกแถบเมนูสีเทา “ตรวจสอบสถานะ” (คลิกที่นี่)

จะทำให้ทราบว่าขณะนี้รายชื่อของตนเองดำเนินการถึงขั้นไหน โดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่าง ๆ เช่น

  1.  หาก ได้รับสิทธิ ข้อความจะปรากฏว่า “ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด” ในกรณีนี้โปรดรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
  2. หากข้อความปรากฏว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ” ในกรณีนี้โปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิซึ่งจะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว
  3. หาก ม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง ข้อความจะปรากฏว่า  “ไม่ได้รับสิทธิ” พร้อมระบุเหตุผล ซึ่งหากไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองสามารถขอทบทวนสิทธิได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน แล้วเลือกแถบเมนูสีม่วง หรือคลิก “ยื่นทบทวนสิทธิ”

ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลไม่จริง รวมถึงกลุ่มที่ไม่สมควรได้รับสิทธิเยียวยาแต่ได้รับสิทธิไปแล้ว กระทรวงการคลังได้เปิดเมนู บนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน อีก 2 แถบเมนู คือ

• เลือกแถบเมนูสีแดง “ยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ”  (คลิกที่นี่)

เป็นช่องทางสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลไม่จริง โดยหลังจากที่ทีมพิทักษ์สิทธิได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตรวจสอบพบว่ามีคนจำนวนหนึ่งให้ข้อมูลไม่จริง จึงต้องเปิดเมนูดังกล่าวเพื่อรองรับ ทั้งนี้ แถบเมนูทบทวนสิทธิกระทรวงการคลังได้ปิดระบบแล้ว ตั้งแต่ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น. มีผู้ขอทบทวนสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 6.5 ล้านราย ด้านกลุ่มที่อยู่ระหว่างขอข้อมูลเพิ่มเติม มีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 6.1 ล้านคน ยังขาดอีก 4 แสนคน

• เลือกแถบเมนูสีชมพู “สละสิทธิ” (คลิกที่นี่)

เป็นการเปิดช่องทางให้กลุ่มที่ต้องการขอคืนเงินเยียวยาเข้ามาสละสิทธิ ซึ่งขณะนี้ได้รับแจ้งว่า มีกรณีผู้ได้รับสิทธิเยียวยาเสียชีวิต ทางครอบครัวต้องการที่จะคืนเงินเยียวยาดังกล่าว ขณะเดียวกัน ยังมีพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกอบอาชีพอิสระได้สิทธิรับเงินเยียวยาด้วย ซึ่งกระทรวงการคลังเพิ่งมาตรวจสอบย้อนหลังเจอ เมื่อพบว่าขาดคุณสมบัติ ก็ต้องให้กลุ่มนี้คืนเงิน เพราะจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา

ในส่วนของการขอสละสิทธิ์นั้น ผู้ที่สละสิทธิ์แล้วจะต้องคืนเงินเยียวยา 5,000 บาท หลังจากที่ขอสละสิทธิ์รับเงินเยียวยา ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน แล้ว จะมี SMS แจ้งกลับผ่านหมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่ขอสละสิทธิ์ เพื่อแจ้งรายละเอียดช่องทางให้ผู้ประสงค์สละสิทธิ์คืนเงินที่ได้รับไปแล้ว ในเบื้องต้นการคืนเงินสามารถทำได้ในหลายช่องท่าง เช่น mobile banking ผ่าน QR code, ตู้ ATM หรือไปที่สาขาธนาคารก็ได้ พร้อมกันนี้ ในเดือดถัดไปกระทรวงการคลังจะตัดชื่อออกสำหรับการจ่ายเงินงวดที่เหลือ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ