หนุนปั๊มลูกคนที่ 2 ลดหย่อนภาษี สรรพากรชงหักค่าคลอด 3 หมื่นบาท เริ่มปี’61

สรรพากรใจป้ำแจกของขวัญปีใหม่ให้คนไทยปั๊มลูก เล็งให้หักลดหย่อนค่าคลอดบุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปได้ 3 หมื่นบาทต่อคน ดับเบิลจากค่าคลอดบุตรเดิม หวังกระตุ้นให้เกิดการผลิตลูกมากกว่า 1 คน เพื่อช่วยเพิ่มกำลังแรงงานให้ประเทศ เตรียมให้สิทธิประโยชน์เด็กเกิดใหม่ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรมสรรพากรอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร ที่จะมีการเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป อีกคนละ 30,000 บาท โดยจะเร่งให้มีผลบังคับใช้ได้โดยเร็ว

ประสงค์ พูนธเนศ

“เรากำลังดูเพิ่มลดหย่อนค่าคลอดบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป แต่รายละเอียดต้องรอดูก่อน เพราะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงประชาพิจารณ์” นายประสงค์กล่าว

แหล่งข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. …. หรือร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเพิ่มค่าลดหย่อนบุตร ระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-16 ต.ค.นี้ โดยเป็นมาตรการที่จะให้มีสิทธิหักค่าลดหย่อนบุตรเพิ่มขึ้นอีก 30,000 บาทต่อบุตรหนึ่งคน สำหรับค่าคลอดบุตรตั้งแต่บุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป


“กระทรวงการคลังมองว่า ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานลดลงอย่างมาก เนื่องจากมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้อัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี รัฐบาลจึงมีนโยบายให้มีมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร เพื่อจูงใจให้ผู้มีเงินได้ที่มีบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไปที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ได้รับการบรรเทาภาระภาษี โดยให้มีสิทธิหักค่าลดหย่อนบุตรเพิ่มขึ้นอีก 30,000 บาทต่อบุตรหนึ่งคน สำหรับค่าคลอดบุตรตั้งแต่คนที่ 2 ขึ้นไป ทั้งนี้ จะมีผลสำหรับปีภาษี 2561 ที่จะยื่นแบบช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2562” แหล่งข่าวกล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังมองว่าการเพิ่มค่าลดหย่อนดังกล่าว จะเป็นการจูงใจให้คนไทยมีบุตรเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้โครงสร้างประชากรของประเทศมีความสมดุล และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยในระยะยาวจะทำให้มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรดังกล่าว จะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 47 (1) (ค) ที่ปัจจุบันให้หักลดหย่อนแบบเหมาได้ 30,000 บาทต่อปี ซึ่งหากเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่จำกัดจำนวนบุตร แต่หากเป็นบุตรบุญธรรมจะใช้สิทธิหักลดหย่อนได้สูงสุด 3 คน แต่หากเป็นกรณีมีทั้งบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตรบุญธรรม จะนับจากบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย 3 คนแรกที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อน ถ้าไม่ครบ 3 คน ก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนบุตรบุญธรรมได้อีกคนครบ 3 คน นอกจากนี้ สามีภรรยาที่เป็นคู่สมรสสามารถใช้บุตรคนเดียวกันในการหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาทด้วย

“การลดหย่อนค่าคลอดบุตรนี้ จะเพิ่มเติมจากมาตรการลดหย่อนบุตรที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า กรมสรรพากรยังอยู่ระหว่างพิจารณาปิดช่องโหว่การยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ให้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับดอกเบี้ยส่วนที่ไม่เกิน 20,000 บาท ตามที่ รมว.คลังได้ออกมาระบุว่า มีธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ใช้ช่องว่างดังกล่าวไปหาประโยชน์ โดยจะมีการแจ้งลูกค้าให้ปิดบัญชีเมื่อดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจนใกล้ถึง 20,000 บาท จากนั้นค่อยเปิดบัญชีใหม่เพื่อประหยัดภาษี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ