แห่ยื่นกู้ “SMEs One” เต็มวงเงิน 1.2 พันล้าน ภายในวันเดียว

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ได้เปิดให้แจ้งความประสงค์ยื่นขอขอกู้สินเชื่อ “SMEs One” เฟส 2 วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และภายในวันเดียวกันนั้น ธนาคารได้ประกาศปิดรับขอกู้สินเชื่อ “SMEs One” เฟส 2 เนื่องจากได้มีวงเงินยื่นกู้เต็มจำนวนแล้ว

ขณะที่การเปิดขอสินเชื่อดังกล่าว ธนาคารคาดจะช่วยเอสเอ็มอีรายย่อยได้ประมาณ 2,400 ราย  รักษาการจ้างกว่า 12,000 ราย ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถอนุมัติวงเงินให้กับผู้ยื่นกู้ได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563ทั้งนี้ สินเชื่อ SMEs One สามารถกู้สูงสุดได้ 5 แสนบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี กำหนดระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เปิดโอกาสทั้งบุคคลธรรมดา และกลุ่มนิติบุคคล  สิ่งสำคัญต้องเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อย (MICRO)  ตามนิยามของ สสว. คือ รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี การจ้างงานไม่เกิน 5 คน ซึ่งในวันที่ยื่นกู้ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.


อีกทั้ง ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ, โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม, โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยผู้ขออนุมัติสินเชื่อต้องไม่เป็นหนี้ NPLs ไม่ถูกดำเนินคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และต้องมีหลักประกัน กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกัน ส่วนนิติบุคคล ค้ำประกันโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ