เซ็นทรัล รีเทล แจ้งเข้าเทคโอเวอร์ COL บริษัทแม่ของ “ออฟฟิศเมท-บีทูเอส”

เซ็นทรัล รีเทล

“เซ็นทรัล รีเทล” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “พีบีเอชดี” ยื่นเจตนาเข้าครอบงำกิจการ “COL” บริษัทแม่ “ออฟฟิศเมท-บีทูเอส-เมพ คอร์ปอเรชั่น”

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “CRC” แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ในวันที่ 17 พ.ย.2563 บริษัท พีบีเอชดี จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) หรือ “COL” ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่ทาง COL ก็แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกัน ว่าบริษัทได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท จากบริษัท พีบีเอชดี จำกัด

               

ทั้งนี้ สำหรับบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่

-“ออฟฟิศเมท” ธุรกิจค้าปลีกสินค้าที่ครบครันในประเภทอุปกรณ์สำนักงาน และ ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องในการประกอบธุรกิจ
-“บีทูเอส” ธุรกิจค้าปลีกหนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน ศิลปะ สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กทุกช่วงวัย และสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์
-“เมพ คอร์ปอเรชั่น” ธุรกิจการจัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และให้ คำปรึกษาเรื่องการจัดทำ E-Book และการจัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปกรณ์อ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Reader)

Advertisement