“IFEC” ดึง “สาลินี วังตาล” อดีตผู้ช่วยผู้ว่าฯแบงก์ชาติ นั่งกรรมการและประธานบอร์ดตรวจสอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 บริษัท อิสเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2564 ได้มีมติรับทราบการลาออกของนายอดุล ขาวละออ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2564 เป็นต้นไป พร้อมแต่งตั้งนายอดุลเป็นรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน

ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกอีก 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย แต่งตั้งนางสาลินี วังตาล เป็นกรรมการรอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ และ แต่งตั้งนายสิทธินาท ดวงรัตน์ เป็นกรรมกาแทนนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ พร้อมแต่งตั้งนายสิทธินาท เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายอดุลด้วย มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นางสาลินี เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และหลังจากเกษียณอายุ ก็มารับตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ