เช็กที่นี่ “เราชนะ” ใครได้-ไม่ได้ สิทธิ์เงินเยียวยา 7,000 บาท

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564

 

เปิดเงื่อนไข “เราชนะ” รับสิทธิ์ 7,000 บาท ลงทะเบียน 29 ม.ค. จับจ่ายใช้สอย จ่ายงวดแรก 18 ก.พ.

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้อนุมัติมาตรการเราชนะ กระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่

               

“ประชาชาติธุรกิจ” เปิดเงื่อนไขมาตรการ “เราชนะ” รับเงินเงิน 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน และจะต้องใช้ผ่านแฟลตฟอร์มเท่านั้น ไม่มสามารถกดเงินสดได้ มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 31.1 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินประมาณ 2.1 แสนล้านบาท

3 กลุ่มที่ได้สิทธิ “เราชนะ”

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จำนวนประมาณ 14 ล้าน คน

กลุ่มบัตรคนจน 10,127,587 คน

 • (ที่มีรายได้กว่า 30,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 200 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,300 บาท

กลุ่มบัตรคนจน 3,610,436 คน

 • (ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000 – 100,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 300 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,200 บาท

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว จำนวน 15.3 ล้านคน

 • ผ่านกลุ่มคนละครึ่ง
 • เราเที่ยวด้วยกัน
 • จะมีการคัดกรองอีกครั้ง

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐ จำนวน 1.7 ล้านคน

 • หาบเร่ แผงรอย
 • อาชีพอิสระ
 • เกษตกร
 • ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40
 • ผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)
 • ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ จะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

4 กลุ่มที่ไม่ได้ “เราชนะ”

1. กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ
2. กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
3. กลุ่มผู้มีรายได้สูง
4. แรงงานที่ได้รับสิทธิจากการประกันสังคม มาตรา 33

วิธีดำเนินงาน

1. กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน โดยได้รับสิทธิ์ทันที ซึ่งผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเพิ่มสัปดาห์ละ 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน บาท ส่วนกลุ่มที่เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินเพิ่มเป็น 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น 2,800 ต่อเดือน จะโอนเงินให้สัปดาห์ละครั้ง โอนเงินเข้าครั้งแรก 5 ก.พ. จนกว่าจะครบ 7,000 บาท

2. กลุ่มที่อยู่ใน G-wallet  เช่น ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่จะต้องกด Consent เพื่อให้รัฐเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของรายได้เพิ่มเติม โดยผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท โดยเมื่อตรวจสอบแล้วผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินเข้าเป๋าตังเช่นเดียวกัน โดยจะได้เป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท โดยจะเริ่มจ่ายครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ.นี้

3. กลุ่มไม่มีข้อมูลในระบบ เช่น ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง หรือประชาชนที่ไม่ได้มีฐานข้อมูล จะเปิดให้ลงทะเบียนใน www.เราชนะ.com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 8 ก.พ. โดยจะโอนเงินช่วยเหลือทุกวันพฤหัสของสัปดาห์ โดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 18 ก.พ. เป็นต้นไป

ผู้ได้รับสิทธิ์จะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ ต้องนำไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร ค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

รวมทั้งบริการต่าง ๆ ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ในส่วนผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่เป็นนิติบุคคล โดยเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชน

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะสามารถใช้วงเงินได้ถึงเดือน พฤษภาคมนี้เท่านั้น หากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อ