ผู้ถือหุ้น AOT มีมติจ่ายปันผลผู้ถือหุ้น 0.19 บาท พร้อมงดจ่ายโบนัสกรรมการบริษัท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2564 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2564 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ก.ย.2563 ที่ผ่านการสอบทานแล้ว ซึ่งบริษัทมีสินทรัพย์รวม 173,558.57 ล้านบา มีหนี้สินรวม 30,526.90 ล้านบาท มีรายได้จากการขายหรือการบริการ 31,179.10 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิ 4,320.68 ล้านบาท

ขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติอนุัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น อัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2,714,283,000 บาท หรือ คิดเป็น 62.54% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 ก.พ.2564 และ ให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปีส่วนโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก ทอท. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผลประกอบการลดลงเป็นอย่างมาก ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับ ทอท. มีความจำเป็นต้องสำรองสภาพคล่องไว้สำหรับการลงทุนในการพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านการขนส่งทางอากาศในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ยังมีมติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 5 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการ ทอท. ต่ออีกวาระ ได้แก่ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ นายธานินทร์ ผะเอม พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ นายกฤษณ์ เสสะเวช และ นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ พร้อมกับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการย่อย 4 คณะด้วยกัน


https://www.set.or.th/dat/mds_news/news/0765NWS220120211828140923T.pdf

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ