ทบทวนสิทธิ์ “เราชนะ” 2 รอบ เงินเข้าวันไหน เช็กเลย

เปิดกำหนดการมาตรการ “เราชนะ” ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ 2 รอบ เริ่ม 8 ก.พ. – 8 มี.ค. พร้อมวันรับโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 

หลังจากกระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์ในมาตรการ “เราชนะ” ได้แจ้งขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยไทม์ไลน์การขอทบทวนสิทธิ์ทั้ง 2 รอบ รวมถึงวันประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมวันรับโอนเงินหากผ่านการคัดกรอง ดังนี้

               

ไทม์ไลน์ทบทวนสิทธิ์รอบที่ 1

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 21 กุมภาพันธ์ 2564 : ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์รอบที่ 1
 • วันที่ 4 มีนาคม 2564 : ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์
 • วันที่ 11 มีนาคม 2564 : โอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ไทม์ไลน์ทบทวนสิทธิ์รอบที่ 2

 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 : ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์รอบ 2
 • วันที่ 19 มีนาคม 2564 : ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์
 • วันที่ 25 มีนาคม 2564 : โอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

6 ขั้นตอน ยื่นทบทวนสิทธิ์

สำหรับขั้นตอนการขอทบทวนสิทธิ์ มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com (ยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564)
 2. กดปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ์”
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบบแจ้ง
 4. จากนั้นกระทรวงการคลังนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง โดยผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 คือ
 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
 • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
 • เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

5 .ตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com

6. ผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด