“อาคม” เล็งออกมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนเข้มข้น ทั้งส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2564 ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจยังคงสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการวางแผนการเบิกจ่ายที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น และคาดว่าในปี 2564 นี้ รัฐวิสาหกิจจะมีการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังโดย สคร. จะยังคงติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด

และวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่มี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการเบิกจ่ายข้างต้น และเห็นควรมีมาตรการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอย่างเข้มข้นตลอดทั้งปี เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับปี 2564 รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 สูงกว่าเป้าหมาย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 78,337 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 107 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมกราคม 2564) 34 แห่ง จำนวน 69,599 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 106 ของแผนเบิกจ่ายสะสมและรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2564) 9 แห่ง จำนวน 8,738 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 117 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงต้นปี 2564 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ