ปอกเปลือกประกันโควิด เจอจ่าย VS ค่ารักษา เคลมอย่างไรให้ได้เงิน

สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในวงกว้าง ส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งไม่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ทั้งหมด ในหลายพื้นที่ก็ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและ Hospitel  ที่มาจากคำว่า Hospital (โรงพยาบาล) + Hotel (โรงแรม) คือหอผู้ป่วยโควิด-19 แบบเฉพาะกิจโดยปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการเพื่อรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น

ยิ่งสถานการณ์เข้าสู่ขั้นวิกฤตแบบนี้ ก็ต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงกันเป็นธรรมดา ไม่น่าแปลกใจเลยที่ “ประกันโควิด” มียอดกรมธรรม์รวมเกือบ 11 ล้านฉบับเข้าไปแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) สำหรับประกันโควิดในประเทศไทยมีให้เลือก 2 แบบหลัก ๆ ได้แก่ แบบเจอ จ่าย จบ และแบบให้ค่ารักษาพยาบาล

สำหรับลูกค้า gettgo ที่ถือประกันโควิดจากเอเชียประกันภัยและวิริยะประกันภัยอยู่ในมือแล้ว อาจยังมีคำถามเรื่องเงื่อนไขและวิธีการเคลมอยู่ว่า หากติดเชื้อขึ้นมาจริง ๆ ต้องเตรียมรับมือยังไงกันบ้าง วันนี้เราจะพามาไขทุกดอกจันของประกันโควิดทั้ง 2 เจ้าที่บริษัทเปิดขาย

               

ขั้นตอนเคลมประกันโควิด “เจอ จ่าย จบ” และ “ค่ารักษาพยาบาล”

เอกสารที่ใช้ในการเคลม

1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ และผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 (ฉบับจริง)
3. ผลการตรวจโรคว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากห้องทดลอง (Lab test result ฉบับจริง) ที่เป็นผลตรวจจาก รพ. ในไทย
4. แฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล พร้อมประทับตรา รพ.
5. ใบเสร็จสรุปค่าใช้จ่าย รายละเอียดยา เวชภัณฑ์ ผลตรวจวินิจฉัย ฯลฯ พร้อมประทับตรา รพ.
6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร
7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัญชี (สำหรับเฉพาะแผนเจอ จ่าย จบ)
8. สำเนากรมธรรม์ประกันโควิดที่ยังไม่หมดอายุ
9. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

ขอเน้นไว้สักนิดสำหรับ “แผนประกันที่มีค่ารักษาพยาบาล” หากไม่ได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทประกันภัย ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำใบเสร็จค่ารักษามาเบิกคืนในภายหลัง หากใครที่ไม่อยากสำรองจ่ายก็ต้องไปเฉพาะ รพ.คู่สัญญานั่นเอง และอย่าลืมว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ในการเคลมให้บริษัทประกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล

ตรวจพบเชื้อ รพ.ไหน จำเป็นต้องแอดมิท รพ.นั้นหรือไม่ ?

  • ตรวจเจอเชื้อที่ รพ.รัฐ หากมีประกันโควิดหรือประกันสุขภาพ สามารถขอเอกสารยืนยันการติดเชื้อเพื่อย้ายไป รพ.เอกชนได้ หากมีเตียงว่างก็แอดมิทได้เลย แต่หากเตียงเต็มจะถูกโยกไปยัง Hospitel
  • ตรวจเจอเชื้อที่รพ.เอกชน หากมีประกันโควิดหรือประกันสุขภาพก็เช็คสิทธิของตัวเองกันได้เลยว่ามีสิทธิ์รักษา รพ.ที่ตรวจพบเชื้อมั้ย ถ้าได้ก็แอดมิทได้เลย แต่หากไม่ใช่ รพ.คู่สัญญาของบริษัทประกันที่ถืออยู่ก็มีความจำเป็นต้องย้ายไป รพ.ใหม่ที่ใช้สิทธิได้ หรือถ้าอยากได้ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นก็แสดงความจำนงขอไปรักษาแบบ Hospitel ก็ทำได้เช่นกัน แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเคลมได้หรือไม่ในทุกเคสที่กล่าวถึงก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทประกันด้วย

รพ.ทั่วไปเตียงเต็ม ต้องไปนอน รพ.สนามหรือ Hospitel เคลมได้มั้ย ?

หลังจากตรวจพบเชื้อก็อย่าเพิ่งกังวลใจไป อันดับแรกทาง รพ. ที่เราไปตรวจจะต้องประสานงานจัดหาเตียงให้ หากต้องแอดมิท รพ.เอกชนแล้วพบว่าเตียงเต็มก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีที่รักษา เพราะล่าสุด คปภ. ได้ออกคำสั่งใหม่มาแล้วว่าผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ.สนามและ Hospitel ให้ถือว่าเป็น “ผู้ป่วยในและสามารถเคลมประกันโควิดได้” เฉกเช่นเดียวกับการรักษาตัวใน รพ.ทั่วไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วเจอกรณี รพ. รัฐหรือเอกชนเตียงเต็ม และมีความประสงค์ไม่อยากนอนรวมเพื่อรักษาใน รพ. สนาม เพราะอยากได้ความเป็นส่วนตัว หากถือแผนของ “เอเชียประกันภัย” ไว้ก็สบายใจได้เลย เพราะสามารถรีเควสแยกไปรักษาตัวที่ Hospitel ที่เปิดรับได้ และสามารถเคลมได้ในวงเงินค่ารักษาแบบหายห่วง

แต่สำหรับแผนของ “วิริยะประกันภัย” นั้น จะไม่สามารถรีเควส รพ. เองตามใจชอบได้ จะต้องพักรักษาตัวตามที่รัฐฯ จัดหาให้เท่านั้น อาทิ รพ.ทั่วไปเต็ม โดนจัดสรรไปรพ.สนาม ก็ต้องเข้ารับการรักษาหากต้องการเคลมวงเงินค่ารักษา แต่ถ้าอยากรีเควสในส่วนของ Hospitel เพื่อซื้อความเป็นส่วนตัวนั้นก็ต้องจ่ายเงินเอง ไม่สามารถเคลมได้

รายชื่อ Hospitel ในไทยล่าสุด มีให้บริการที่ไหนบ้าง ?

1. รร. โอโซน 40 เตียง (รพ.วิภาราม)
2. รร. รัตนโกสินทร์ 150 เตียง (รพ.ปิยะเวท)
3. รร.อินทรา รีเจ้น 455 เตียง (รพ.ปิยะเวท)
4. รร. สินศิริ รามอินทรา 69 เตียง (สินแพทย์ เสรรีรักษ์)
5. รร. ชีวา 75 เตียง (รพ.กรุงเทพ)
6. รร. พูลแมน 324 เตียง (รพ.ธนบุรี)
7. รร. สินศิริ 1 จำนวน52 เตียง (รพ สินแพทย์)
8. รร. ฌอกะเชอ 200 เตียง (รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์)