ส.ประกันฯ ออกหนังสือเวียนทุกบริษัท อนุโลมใช้ผลตรวจ RT-PCR ยื่นเคลมโควิด

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งหนังสือเวียนขอความร่วมมือบริษัทประกันสมาชิก งดเรียกใบรับรองแพทย์จากผู้เอาประกันในช่วงนี้ ให้ใช้แค่ผลตรวจ RT-PCR ยื่นเคลมประกันโควิด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สมาคมประกันวินาศภัยไทย รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2564 ทางสมาคมฯได้มีหนังสือเวียน ลงนามโดยนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ

โดยระบุสาระสำคัญว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในปัจจุบันซึ่งมีความรุนแรงและได้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ภาครัฐต้องดำเนินการเพิ่มช่องทางการนำผู้ติดเชื้อ COVID-19 เข้าสู่ระบบการดูแลในรูปแบบของการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน (Home Isolation) และการดูแลด้วยระบบชุมชน (Community Isolation) จากเดิมที่กำหนดให้เป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลโรงพยาบาลสนาม หรือโรงแรมที่เป็นโรงพยาบาลกักตัว (Hospitel) เท่านั้น

เนื่องจากระบบการดูแลในรูปแบบที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่งผลทำให้ผู้เอาประกันไม่สามารถขอใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลได้ และอาจทำให้การดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อ (แบบเจอจ่ายจบ) ไม่ได้รับความสะดวกในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากในกรมธรรม์ประกันภัยได้กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วย

สมาคมฯ จึงได้ขอความร่วมมือจากบริษัทสมาชิกในการอนุโลมไม่ต้องเรียกเอกสารใบรับรองแพทย์จากผู้เอาประกันภัยในช่วงเวลานี้ โดยขอให้ใช้เพียงเอกสารการตรวจพบเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ของผู้เอาประกันภัย จากหน่วยงานตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่รับการตรวจหาเชื้อได้และผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ


สมาคมฯขอขอบคุณบริษัทสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมกันพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย Covid-19 รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนและสังคม รวมถึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคมาอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสนี้ เพื่อให้ธุรกิจประกันวินาศภัยได้ทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการนำพาประเทศก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ