ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่ง ปรับปรุงเกณฑ์ “ตราสารหนี้” จนถึง 1 ต.ค.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการทบทวนและปรับปรุงประกาศตราสารหนี้ ตามโครงการ regulatory guillotine ยกระดับการกำกับดูแลการเสนอขายตราสารหนี้  เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและลดภาระผู้ออกตราสารหนี้ โดยจะเปิดให้แสดงความคิดเห็นจนถึง 1 ต.ค.นี้

วันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงประกาศตราสารหนี้ ตามโครงการ regulatory guillotine เพื่อยกระดับการกำกับดูแลการเสนอขายตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดภาระของผู้ออกตราสารหนี้ แต่ยังคงระดับการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ก.ล.ต. ได้ทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์กำกับดูแลตราสารหนี้ ดังนี้

1. ปรับลดจำนวนประกาศการอนุญาตเสนอขายตราสารหนี้เพื่อลดความซับซ้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน


2.ทบทวนหลักเกณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับตราสารประเภทอื่นโดยไม่ทำให้ผู้ออกตราสารหนี้มีภาระเกินความความจำเป็น

3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ลิงก์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=748  ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ