ครม.เคาะ คนละครึ่งเฟส 3 จ่ายอีก 1,500 บาท เริ่มโอน พ.ย.

คนละครึ่ง

ครม. เคาะเพิ่มเงินโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” จ่ายอีกคนละ 1,500 บาท เริ่มต้น พ.ย. นี้  ยังลงทะเบียนเพิ่มได้อีก 2 แสนสิทธิ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม.) มีการอนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 กรอบวงเงิน 42,000 ล้านบาท ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยใช้เงินจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564

โดยโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 จะโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง ให้กับผู้ได้รับสิทธิในโครงการอีกคนละ 1,500 บาท คาดว่าจะเริ่มโอนต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นจำนวนเงินเพิ่มเติมจากเดิมที่โอนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คนละ 1,500 บาท และ 1 ตุลาคม จำนวน 1,500 บาท

ทำให้ทั้งโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ในรอบ 6 เดือน มีผู้ได้รับสิทธิ รับเงินโอนรวมทั้งสิ้น 4,500 บาท

อย่างไรก็ตาม โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” มีระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งโอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 2 รอบ ได้แก่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม วงเงิน 1,500 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม วงเงิน 1,500 บาท

ก่อนหน้านี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้โอนเงินโครงการคนละครึ่ง 1,500 บาท ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ 27 ล้านคน โดยใช้งบประมาณรวม 40,500 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อให้ประชาชนใช้จ่ายในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 เท่าตัว หรือ 81,000 ล้านบาท

อีกทั้งประชาชนยังสามารถใช้จ่ายในโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ

ขณะที่ ในเว็บไซต์ “คนละครึ่ง” พบว่า ยังเหลือสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เป็นจำนวน 200,530 สิทธิ (ณ วันที่ 19 ตุลาคม เวลา 14.00 น.)

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ