เช็กเงื่อนไข กยศ.ต่อเวลาลดหย่อนหนี้ ถึง 30 มิ.ย.65

กยศ1

กยศ.ขยายเวลามาตรการลดหย่อนชำระหนี้ เป็น 30 มิ.ย. 65 เยียวยาผู้กู้ยืมได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินโครงการเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงและส่วนราชการหลายหน่วยงาน

โดยหนึ่งในของขวัญจากกระทรวงการคลัง ทางกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้จากเดิมที่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย

  • ลดดอกเบี้ย ร้อยละ 100 กรณีผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มชำระหนี้ปิดบัญชี
  • ลดดอกเบี้ย ร้อยละ 80 กรณีผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่มาชำระหนี้ให้มีสถานะปกติ
  • ลดดอกเบี้ยปรับเหลือ ร้อยละ 0.5 กรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนด
  • ลดเงินต้น ร้อยละ 5 กรณีผู้ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระและปิดบัญชีคราวเดียว
  • ลดดอกเบี้ยจาก ร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการชำระและไม่ผิดนัด

ก่อนหน้านี้ กยศ.ได้ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ จากเดิมสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)