คนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนใหม่อีกล้านคน 10 ก.พ. ผ่านแอปเป๋าตัง

คนละครึ่งง01
PRACHACHAT/Bhattarada Manee

“คนละครึ่ง เฟส 4” คนเคยเข้าร่วมโครงการแล้ว กดรับสิทธิ 1 ก.พ. เริ่มใช้จ่ายได้เลย ส่วนคนไม่เคยร่วมโครงการ เปิดลงทะเบียน 10 ก.พ. ภายใต้เงื่อนไขต้องใช้จ่ายภายใน 28 ก.พ. จะโดนตัดสิทธิ หลังที่ผ่านมามีกว่า 1.6 ล้านคน ลงทะเบียนรับสิทธิ แต่ไม่ใช้จ่ายเลย

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 กรอบวงเงินงบประมาณ 34,800 ล้านบาท สนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการ ที่กระทรวงการคลังกำหนด จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50

ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาท ต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนก.พ.–30 เม.ย.2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 จำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน โดยประชาชนที่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งแล้ว สามารถกดยืนยันรับสิทธิได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-30 เม.ย.65 โดยต้องมีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 28 ก.พ.65 เวลา 22.59 น. มิฉะนั้น จะโดนตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการ

“โดยสิทธิที่เหลือจากการตัดสิทธิ เนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมาในคนละครึ่ง เฟส 3 มีกว่า 1.6 ล้านคน ที่ได้รับสิทธิแล้ว แต่ไม่มีการใช้จ่ายเลย อย่างไรก็ดี หากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอยู่ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป”

ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งช่องทางการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

  • เข้าเว็บไซต์ “คนละครึ่ง” จากนั้น กดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน” ถัดมาระบบจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ ให้คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความยินยอม แล้วกด “ยืนยัน”
  • จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน,  วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์
  • จากนั้นกรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้ว ระบบจะโชว์ข้อความ “ลงทะเบียนสำเร็จ” (รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน ภายใน 3 วัน)

2. ลงทะเบียนผ่านแอพฯ “เป๋าตัง”

  • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet
  • กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน (06.00 น. – 22.00 น.)
  • รอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบียนในแอพฯ “เป๋าตัง” (ภายใน 3 วัน)

ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ประชาชนที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2


พร้อมกันนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว