BTS แจ้งตลาด จ่อร่วมลงทุนรถไฟฟ้ารางเบา เชื่อม “สิงคโปร์-มาเลเซีย”

รถไฟไฟ้า bts

BTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทเข้าทำข้อตกลงเบื้องต้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ร่วมลงทุน “รถไฟฟ้ารางเบา” ข้ามพรมแดนเชื่อม “สิงคโปร์-มาเลเซีย”

วันที่ 21 มีนาคม 2565 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้ทราบว่า วันนี้ (21 มี.ค.) บริษัทได้เข้าทำข้อตกลงเบื้องต้น (Heads of Agreement) ร่วมกับ Sinar Bina Infra Sdn Bhd, Ancom Berhad, Nylex (Malaysia) Berhad และ LBS Bina Group Berhad เพื่อศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการร่วมลงทุน โครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transport System)

ที่จะเชื่อมต่อกับโครงการระบบรถไฟความเร็วสูง (RTS Link) ข้ามพรมแดนจากประเทศสิงคโปร์ มายังเมือง Johor Bahru ในสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างดำเนินโครงการ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนภายใต้แนวคิด Transit-Oriented Development ที่เมือง Johor Bahu สหพันธรัฐมาเลเซีย

ทั้งนี้ หากได้ผลสรุปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ หรือการเข้าร่วมลงทุนที่ชัดเจน บริษัทจะดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง