ตระกูล พีระเดชาพันธ์ ขายหุ้น “เถ้าแก่น้อย” เก็บเงินเข้ากระเป๋า 223 ล้าน

ก.ล.ต. รายงานว่า ตระกูล “พีระเดชาพันธ์” เทขายหุ้น “เถ้าแก่น้อย” รวม 27.6 ล้านหุ้น เก็บเงินเข้ากระเป๋า 223.56 ล้านบาท

วันที่ 30 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (59-2) พบว่า

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN มีความเคลื่อนไหวของตระกูลพีระเดชาพันธ์ มีการขายหุ้น TKN ออกไปจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 รวม 27.6 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินมูลค่ารวม 223.56 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ขายหุ้น TKN ออกไปจำนวน 19.32 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 8.10 บาท มูลค่า 156.5 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ด้วยจำนวนหุ้น 317.99 ล้านหุ้น สัดส่วน 23.04%

2.นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขายหุ้น TKN ออกไปจำนวน 4.14 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 8.10 บาท มูลค่า 33.53 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 6 ด้วยจำนวนหุ้น 60.10 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.36%


3.นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ขายหุ้น TKN ออกไปจำนวน 4.14 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 8.10 บาท มูลค่า 33.53 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันนางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 5 ด้วยจำนวนหุ้น 60.75 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.40%