ผู้ถือหุ้น SAWAD ไฟเขียวปรับโครงสร้างธุรกิจ ควบรวม “SCAP-BFIT”

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น SAWAD มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างธุรกิจ ควบรวม “SCAP” เข้ากับ “BFIT” เพิ่มโอกาสขยายธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ลุย “เช่าซื้อ” เต็มสูบ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด (SCAP) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 39,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SCAP ในราคาหุ้นละ 300 บาท รวมมูลค่ารายการ 11,700 ล้านบาท ให้แก่บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BFITรวมถึงอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BFIT จำนวน 487,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาหุ้นละ 24.00 บาท และการที่ BFIT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SCAP (ส่วนที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น) จำนวน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SCAP

รายงานข่าวแจ้งว่า การดำเนินการข้างต้นเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจของ SAWAD ด้วยการให้ BFIT ควบรวมกิจการกับ SCAP เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะธุรกิจเช่าซื้อ โดยผู้เกี่ยวข้องคาดว่าการปรับโครงสร้างจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565


ทั้งนี้ ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อจะเป็นธุรกิจหลักแทนธุรกิจเดิมของ BFIT โดยจะลดการพึ่งพาบริษัทแม่ และ สามารถระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ได้เอง รวมถึงยังลดข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจด้านการกันเงินสำรองที่ลดลง และสามารถขยายธุรกิจใหม่ในอนาคตได้มากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจอย่างคล่องตัวและสร้างการเติบโตระยะยาวในอนาคต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ