สรุปวิธีจองซื้อหุ้น IPO ไทยประกันชีวิต เริ่ม 29 มิ.ย. จองผ่านช่องทางไหน

หุ้น IPO ไทยประกันชีวิต

เปิดวิธีจองซื้อหุ้น IPO “ไทยประกันชีวิต” หรือ TLI สำหรับบุคคลธรรมดา 29 มิ.ย.-6 ก.ค.65 เช็กเงื่อนไข จองซื้อได้ผ่านช่องทางไหน ชำระเงินอย่างไรได้บ้าง

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทประกันชีวิตของคนไทยแห่งแรกในเมืองไทย และเป็นบริษัทประกันชีวิตรายที่สองที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย โดยประกาศเสนอขายหุ้นสามัญ “TLI” หรือที่เรียกว่า หุ้น IPO ในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR) ซึ่งถือเป็นไอพีโอที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดหุ้นไทยของปี 2565 และถือเป็นไอพีโอของบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดทุนไทย นอกเหนือจากนั้นยังเป็นไอพีโอของธุรกิจประกันที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 16 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 37,067 ล้านบาท (รวมหุ้นส่วนเกิน) ซึ่งจะเสนอขายแก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท และพนักงานบริษัท จะไม่มีการเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไป หมายความว่าผู้ที่จะจองซื้อหุ้น TLI ต้องเป็นลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่ายในครั้งนี้

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น หากสนใจจะต้องเปิดบัญชีใหม่ก่อนจะทำการจองซื้อหุ้น ซึ่งจะเปิดให้จองพร้อมกันในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2565 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมขายหุ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 • ที่อยู่ : ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
  เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2658-8888, โทรสาร 0-2658-8000
 • เว็บไซต์ : www.kkpfg.com

2.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

 • ที่อยู่ : เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • ติดต่อ : โทรศัพท์0-2638-5000 หรือ 0-2081-2000
 • เว็บไซต์ : www.nomuradirect.com

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม

3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

 • ที่อยู่ : เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2659-7000 หรือ 0-2009-7000
 • เว็บไซต์ : www.krungsrisecurities.com

4. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี

 • ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2,3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2841-9000, โทรสาร 0-2209-8779
 • เว็บไซต์ : www.cgs-cimb.co.th

5. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

 • ที่อยู่ : เลขที่ 48/45 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20
  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2697-3800, โทรสาร 0-2638-0301
 • เว็บไซต์ : www.finansa.com

6. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • ที่อยู่ : เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 11
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2305-9000, โทรสาร 0-2305-9535
 • เว็บไซต์ : www.kgieworld.co.th

7. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด • ที่อยู่ : เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4
  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2633-6000
 • เว็บไซต์ : www.tiscosec.com

8. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

 • ที่อยู่ : เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2, 20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2949-1999
 • เว็บไซต์ : www.scbs.com

9. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

 • ที่อยู่ : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18-19
  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2779- 9119, โทรสาร 0-2048-4814
 • เว็บไซต์ : www.thanachartsec.com

10. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

 • ที่อยู่ : ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191
  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000 ต่อ 1145, 1149 โทรสาร 0-2618-1120
 • เว็บไซต์ : www.bualuang.co.th

11. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

 • ที่อยู่ : เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16
  ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2009-8888, โทรสาร 0-2009-8889
 • เว็บไซต์ : www.yuanta.co.th

12. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

 • ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2680-4004, โทรสาร 0-2680-1014
 • เว็บไซต์ : www.asiaplus.co.th

13. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

 • ที่อยู่ : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20
  ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2080-2888
 • เว็บไซต์ : www.aira.co.th

ตัวแทนจำหน่ายหุ้น

14. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้น โดยจะเปิดรับจองเฉพาะลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) เท่านั้น และจะรับจองเป็นระบบใบจองซื้อเท่านั้น

 • ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300
 • ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2626-7777
 • เว็บไซต์ : www.cimbthai.com

เงื่อนไขการจองซื้อหุ้น

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

 • เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีที่เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนดังกล่าว และเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 • กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ต้องแนบสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพของผู้ใช้อำนาจปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
 • กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

 • สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 • กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ผู้เยาว์นั้นอยู่ในบังคับ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 • สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื้อ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุจากนิติบุคคลดังกล่าวมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หากหนังสือมอบอำนาจเป็นฉบับสำเนา สำเนาหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอำนาจด้วย และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือลงนามรับรองโดยผู้รับมอบอำนาจภายใต้ขอบเขตของการมอบอำนาจตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

 • สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และสำเนารายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อซึ่งเอกสารทั้งหมดได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื้อ

วิธีการจองซื้อหุ้น

สำหรับวิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จำนวน 5 แห่ง และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จำนวน 9 แห่งที่ระบุไว้ข้างต้น ได้กำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าของตนในภายหลัง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ผ่านช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้

การชำระเงิน

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อที่ราคาหุ้นละ 16.00 บาท โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

1. ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 11.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริ่งของธนาคารของวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยแบ่งการชำระเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

 • การโอนเงิน
 • การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
 • เช็ค
 • การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ ที่มีอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

2. ชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 11.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริ่งของธนาคารของวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อผ่านชำระเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

 • การโอนเงิน (ยกเว้นการจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน))
 • การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
 • การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่มีอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายกำหนด หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ