“ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์” เข้าพบ “ชัชชาติ” หารือนโยบายด้านการศึกษา

ผู้ว่าฯชัชชาติ ต้อนรับคุณปุ๋ย-ภรณ์ทิพย์ หารือแนวทางสนับสนุนการศึกษาโรงเรียน กทม. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคุณภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซม่อน พร้อมคุณแอนดี้ ไซมอน และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

โดยมี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและหารือ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

Advertisement

สำหรับการเข้าพบในวันนี้ คุณภรณ์ทิพย์ ในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิแองเจิ้ลวิงส์ ได้ให้ข้อมูลถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พร้อมรับฟังแนวนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านการศึกษา อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน

การเปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน การสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียน เปิดโรงเรียนในวันเสาร์ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่

Advertisement

และประชาชนทั่วไปที่มีความตั้งใจอยากช่วยเหลือการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมกับเด็ก ๆ นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนดี เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ใกล้บ้านใกล้ชุมชน เป็นต้น

โอกาสนี้ คุณภรณ์ทิพย์ได้กล่าวว่า ตนมีความประสงค์จะให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเด็ก ๆ อยากจะช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้มีการศึกษาที่ดี และจะหาทุนสนับสนุนครูในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีโอกาสได้เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อที่จะกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป