16 ปีสุวรรณภูมิ ผอ.เผย เที่ยวบินเพิ่ม 58.36% รันเวย์ที่ 3 เร็วกว่ากำหนด 

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเผยหลังโควิดผู้โดยสาร เที่ยวบินพุ่ง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรับผู้โดยสาร 60 ล้านคนต่อปี 

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า หลังจากทั่วโลกเริ่มผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารในปัจจุบันเริ่มผ่อนคลาย ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสาร เที่ยวบิน ที่เดินทางมายังประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ ทสภ. ระหว่างปีงบประมาณ 2565 กับปีงบประมาณ 2564 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-สิงหาคม 2565 ทสภ.มีเที่ยวบินที่ทำการบินรวมทั้งสิ้น 168,421 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.36 มีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 17.52 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 203.76 และมีปริมาณการขนส่งสินค้ากว่า 1.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.99 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ ทสภ.เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 มีผู้โดยสารใช้บริการแล้วทั้งสิ้น 709.25 ล้านคน ปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 4.45 ล้านเที่ยวบิน และปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมทั้งสิ้น 19.82 ล้านตัน 

Advertisment

นายกิตติพงศ์กล่าวต่อไปว่า ตลอดช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจนหลายธุรกิจต้องปิดตัวลง แต่ ทสภ.ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ท่าอากาศยานหลักของประเทศ เปิดให้บริการผู้โดยสารภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมรองรับปริมาณผู้โดยสารและการจราจรทางอากาศที่จะฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติภายหลังการระบาดของโรค COVID-19 

ในขณะที่การดำเนินงานตามแผนพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี ในภาพรวมก็สามารถดำเนินการไปได้ตามแผน 

โดยโครงการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) งานระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร และอีกหลายระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการภายในปี 2566 

ขณะที่อีกหนึ่งเมกะโปรเจ็กต์ อย่างโครงการก่อสร้างทางวิ่งหรือรันเวย์เส้นที่ 3 ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 41.72 ดำเนินการได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 40.76 โดยโครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จปี 2566 และเมื่อเปิดให้บริการในปี 2567 จะทำให้ ทสภ.

Advertisment

สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง 

ตลอดระยะเวลา 16 ปีของการดำเนินงาน ทสภ.พัฒนาไม่หยุดยั้ง ร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ให้บริการเคียงข้างผู้โดยสาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยวของประเทศ และมุ่งมั่นทำหน้าที่ให้การต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยรอยยิ้มและการบริการที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 อย่างมีคุณภาพ และการบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องในทุกด้านต่อไป