GISTDA เผยภาพดาวเทียม 23 จังหวัด 8 ลุ่มน้ำใหญ่ ท่วมฉับพลันจากพายุโนรู

จิสด้า พื้นที่น้ำท่วม 23 จังหวัดจากพายุโนรู
เครดิตภาพ : GISTDA

จิสด้าเผยประมวลข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม พบ 23 จังหวัด 154 อำเภอ 8 ลุ่มน้ำใหญ่ทางภาคอีสาน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง เสี่ยงท่วมฉับพลัน เกิดน้ำท่วมขังจากพายุโนรู ระหว่าง 29-30 กันยายนนี้ รวม 1.8 ล้านไร่ นาข้าวกระทบกว่า 6.1 ล้านไร่

วันที่ 29 กันยายน 2565 GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า รายงานว่า จากการรวบรวมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันบวกกับน้ำท่วมขังจากพายุโนรู ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน พบว่าจากการใช้ข้อมูลสถิติน้ำท่วมจากดาวเทียมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวพายุที่พาดผ่าน และการคาดการณ์ฝน

จากข้อมูลพบว่า ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 หลายพื้นที่รวม 23 จังหวัด 154 อำเภอตั้งแต่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงภาคเหนือตอนล่าง (วงกลมสีน้ำเงินคือแนวพายุพาดผ่าน) รวมถึงพื้นที่ภาคกลาง มีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำท่วมขัง (สีม่วง) ประมาณ 1.82 ล้านไร่

โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มเจ้าพระยา ลำน้ำสายรองต่าง ๆ ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำ ชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคม สำหรับพื้นที่นาข้าวคาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 6.19 แสนไร่

พื้นที่น้ำท่วมฉับพลันจากพายุโนรู

นอกจากนี้ GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม ICEEYE และ COSMO-SkyMed-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่นโนรู ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วม (สีแดง) ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 422,002 ไร่

ได้แก่ ขอนแก่น 16,644 ไร่ มหาสารคาม 3,169 ไร่ ร้อยเอ็ด 74,078 ไร่ ยโสธร 51,913 ไร่ อำนาจเจริญ 26,875 ไร่ อุบลราชธานี 45,012 ไร่ ศรีสะเกษ 95,181 ไร่ สุรินทร์ 90,424 ไร่ บุรีรัมย์ 10,399 ไร่ นครราชสีมา 5,630 ไร่ ชัยภูมิ 1,017 ไร่ หนองบัวลำภู 1,273 ไร่ กาฬสินธุ์ 219 ไร่ และอุดรธานี 169 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล และพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มต่ำ รวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัย เส้นทางคมนาคม

พื้นที่เกิดน้ำท่วมจากพายุโนรูบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ