สธ.เผย ขยายคลินิกกัญชาฯแล้ว 1,026 แห่งทั่วประเทศ

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ

สธ.เผย ขยายคลินิกกัญชาฯแล้ว 1,026 แห่งทั่วประเทศ เตรียมต่อยอดยากัญชารักษา “มะเร็ง-นอนไม่หลับ” ส่วนการใช้ในโรคปวดเส้นประสาทและพาร์กินสัน ยังต้องติดตามผลต่อไป

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิ 11) กล่าวว่า ณ เดือนกันยายน 2565 มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันใน รพ.สังกัดกรมวิชาการ 35 แห่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 894 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน 97 แห่ง รวม 1,026 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงมีผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้นถึง 142.18%

นอกจากนี้ ยังเห็นแนวทางที่สามารถต่อยอดได้ในเรื่องโรคมะเร็ง และอาการนอนไม่หลับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการวิจัยทั่วโลก รวมถึงมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ให้ผลตรงกันว่า ยากัญชาช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ส่วนยาแผนไทยหลายตำรับ เช่น ยาศุขไสยาศน์ ยาน้ำมันกัญชาอาจารย์เดชา และยาน้ำมันกัญชาทั้ง 5 มีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการนอนไม่หลับ

หนึ่งในนั้นคือ ผู้ป่วยกว่า 2,000 ราย ที่รับยากัญชาจากคลินิกของโรงพยาบาล และยังมีผู้ป่วยราว ๆ 10,000 รายทั่วประเทศที่รับยาที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรผลิต ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการปวด นอนไม่หลับ และเบื่ออาหาร กลุ่มอาการปวดเรื้อรัง และโรคสะเก็ดเงิน ทำให้ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งสามารถลดการใช้ยาแผนปัจจุบันได้ ทำให้เห็นถึงศักยภาพของยากัญชาชัดเจน

อย่างไรก็ตาม การใช้ในโรคปวดเส้นประสาทและพาร์กินสัน ยังต้องติดตามผลการรักษาต่อไป