กรุงเทพฯมีแนวโน้ม ฝุ่นละลองขนาดเล็ก PM2.5 เพิ่มขึ้น 24-26 ต.ค.

ฝุ่น กรุงเทพ
ภาพจากศูนย์ภาพมติชน

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กทม. รายงานคุณภาพอากาศประจำวันนี้ (24 ต.ค.) อยู่ในค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ แต่มีแนวโน้มฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มขึ้น ในวันที่ 24-26 ต.ค. เนื่องจากลมอ่อน อัตราการระบายต่ำลง

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เพจ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำวันที่ 24 ต.ค. 2565 ณ เวลา 07.00 น. ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด ตรวจวัดได้ 26-46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

อย่างไรก็ตาม ฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากวันที่ 24-26 ต.ค. 2565 กทม.ลมอ่อน (ต่ำกว่า 2 นอต) และอัตราการระบายนั้นต่ำลง ฝุ่นจะระบายไม่ได้ ประกอบกับมีการเพิ่มของการจราจรในช่วงเช้าทำให้ความเข้มข้นฝุ่นจะเพิ่มสูงขึ้น

Advertisement

ทั้งนี้ ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง www.bangkokairquality.com,  www.pr-bangkok.com, FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม, FB: กรุงเทพมหานคร และแอปพลิเคชั่น AirBKK

เพื่อให้สามารถวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

สำหรับ กรณีประชาชนพบเห็น/สามารถแจ้งเบาะแสแหล่งกำเนิดมลพิษผ่านทาง Traffy Fondue

Advertisement