ราชกิจจาฯ ประกาศในหลวงเสด็จฯ วันพระเจ้าตากสินมหาราช 2565

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หมายกำหนดการ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่องหมายกำหนดการ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช 2565 ความว่า

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ 28 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษก ทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการดังนี้

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เวลา 17 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว
สำนักพระราชวัง
วันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

หมายกำหนดการวันพระเจ้าตากสิน