ต้นเรือพลับ ผู้เสียชีวิต เรือหลวงสุโขทัย ร่างที่ 24 ผลพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลออกแล้ว

เรือหลวงสุโขทัย

ทร. เผย ผลพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ผู้เสียชีวิตรายที่ 24 เรือหลวงสุโขทัยอับปาง เป็น “ต้นเรือพลับ” ตามที่เคยมีข่าว

วันที่ 12 มกราคม 2566 พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงผลพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ผู้เสียชีวิตรายที่ 24 จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ยืนยันแล้วว่าคือร่างของ ว่าที่ นาวาตรีพลรัตน์ สิโรดม หรือต้นเรือพลับ ต้นเรือเรือหลวงสุโขทัย

โฆษก ทร.กล่าวต่อว่า วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. จะมีการเคลื่อนร่างต้นเรือพลับออกจาก ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไปยัง วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา โดยผู้บังคับบัญชา ตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ร่วมพิธี ในการนี้กองทัพเรือจะจัดกองทหารเกียรติยศและขบวนรถเคลื่อนร่างอย่างสมเกียรติ โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดศรีเอี่ยม เวลา 17.30 น.

Advertisement

สำหรับภารกิจการตค้นหาผู้สูญหาย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง กองทัพเรือยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ผลการปฏิบัติจนถึงวันที่ 12 ม.ค. 2566 ถึงเวลา 17.00 น. ยังไม่มีการพบผู้สูญหายเพิ่ม

สรุปยอดกำลังพล 105 นาย รอดชีวิต จำนวน 76 นาย เสียชีวิตรวม 24 นาย สูญหาย 5 นาย

รายชื่อกำลังพลที่เสียชีวิต ซึ่งยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว จำนวน 24 นาย ประกอบด้วย

1.ว่าที่เรือเอกสามารถ แก้วผลึก
2.พันจ่าเอกอัชชา แก้วสุพรรณ์
3.พันจ่าเอกสมเกียรติ หมายชอบ
4.พันจ่าเอกอำนาจ พิมที
5.จ่าเอกจักร์พงศ์ พูลผล
6.จ่าเอกบุญเลิศ ทองทิพย์
7.จ่าเอกชูชัย เชิดชิด
8.จ่าโทธวัชชัย สาพิราช
9.จ่าโทสหรัฐ อีสา
10.จ่าตรีสถาพร สมเหนือ
11.จ่าตรีนพณัฐ คำวงค์
12.จ่าตรีศุภกิจ ทิวาลัย
13.จ่าตรีศราวุธ นาดี
14.จ่าตรีสิริธิติ งามทอง
15.พลทหารอัครเดช โพธิ์บัติ
16.พลทหารจิราวัฒน์ ธูปหอม
17.พลทหารสิทธิพงษ์ หงษ์ทอง
18.พลทหารวรพงษ์ บุญละคร
19.พลทหารปรีชา รักษาภักดี
20.พลทหารจำลอง แสนแก
21.พันจ่าเอกคุณากร จริยศ
22.พลทหารชลัช อ้อยทอง
23.จ่าเอกไพร ร่วมญาติ
24.ว่าที่นาวาตรีพลรัตน์ สิโรดม