มหาดไทย ประกาศจำนวนประชากร สิ้นปี 2565 จังหวัดไหนมากสุด-น้อยสุด

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

สำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศ รายงานจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ สิ้นปี 2565 ประเทศไทยมีจำนวนประชากรทั้งหมด 66.09 ล้านคน กทม.มากสุด 5.4 ล้านคน สมุทรสงครามน้อยสุด

วันที่ 23 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ สิ้นปี 2565 ทั่วประเทศ รวม 77 จังหวัด แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ลงนามโดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย

โดยทั่วประเทศ ไทยมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย 65,106,481 แยกเป็นชาย 31,755,032 คน หญิง 33,351,449 คนและไม่ได้เป็นสัญชาติไทยจำนวน 983,994 คน

และเมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า พื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีประชากรมากที่สุดในประเทศ รวมจำนวน 5,494,932 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยสุดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 189,453 คน

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนประชากรเกินกว่า 1 ล้านคน มี 21 จังหวัด ได้แก่
1.กรุงเทพมหานคร
2.ขอนแก่น
3.ชลบุรี
4.ชัยภูมิ
5.เชียงราย
6.เชียงใหม่
7.นครราชสีมา
8.นครศรธรรมราช
9.นครสวรรค์
10.นนทบุรี
11.บุรีรัมย์
12.ปทุมธานี
13.ร้อยเอ็ด
14.ศรีสะเกษ
15.สกลนคร
16.สงขลา
17.สมุทรปราการ
18.สุราษฎร์ธานี
19.สุรินทร์
20.อุดรธานี
21.อุบลราชธานี

Advertisment

มหาดไทยประกาศจำนวนประชากรทั่วประเทศ ร สิ้นปี 2565

มหาดไทยประกาศจำนวนประชากรทั่วประเทศ ร สิ้นปี 2565

มหาดไทยประกาศจำนวนประชากรทั่วประเทศ ร สิ้นปี 2565

Advertisment