กรมวิทย์ฯ เชิญผู้สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจกัญชา

ชุดตรวจกัญชา

กรมวิทย์ฯ เตรียมถ่ายทอดเทคโนฯ การผลิตชุดทดสอบเทสกัญสำหรับ ตรวจปริมาณ THC ในสารสกัดกัญชาและน้ำมันกัญชา รวมถึงการผลิตชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ พร้อมถ่ายทอดโนว์ฮาวน์การผลิตชุดทดสอบเทสกัญ (Test Kann) สำหรับตรวจปริมาณสาร THC ในผลิตภัณฑ์น้ำมัน-สารสกัดกัญชา และชุดทดสอบ DMSc-TB FastAmp (TB-LAMP) ซึ่งเป็นชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค

โดยชุดทดสอบเทสกัญ (Test Kann) เป็นชุดตรวจสารเตตราไฮโดรแคนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) หรือ THC ในสารสกัดกัญชาและน้ำมันกัญชา ลักษณะการตรวจเป็นชุดทดสอบเบื้องต้น โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟิ (Immunochromatography) หรือ IC ซึ่งอาศัยหลักการจับกันระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนแบบแข่งขัน (Competitive immunoassay) ทราบผลภายใน 15 นาที มีความไวในการตรวจวัดสาร THC ที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(mg/ml) (0.2%)

Advertisement

ชุดตรวจกัญชา

สำหรับการแปลผล ผลบวกจะปรากฏแถบสีม่วงแดงเพียง 1 ขีด บริเวณตำแหน่ง C ที่ตลับชุดทดสอบ แสดงว่า ในตัวอย่างที่ทดสอบมี THC เกิน 0.2% ผลลบจะปรากฎแถบสีม่วงแดง 2 ขีด บริเวณตำแหน่ง C และ T ที่ตลับชุดทดสอบ แสดงว่า ในตัวอย่างที่ทดสอบมี THC ไม่เกิน 0.2%

ส่วนชุดทดสอบ DMSc-TB FastAmp (TB-LAMP) เป็นชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค มีความไว ความจำเพาะสูง ใช้เวลาตรวจภายใน 2 ชั่วโมง ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิเท่านั้น สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ประสิทธิภาพสูงกว่าการย้อมเชื้อและตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ผลตรวจเทียบได้กับการเพาะเชื้อ ซึ่งใช้เวลานานกว่าจะทราบผล

Advertisement

นายแพทย์ศุภกิจ ระบุว่า ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ อาคาร 10 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาเพื่อขอรับการถ่ายทอดฯ ได้ที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2951 0000 ต่อ 98013 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www3.dmsc.moph.go.th